RNDr. Petr Kotlík, Ph.D.

Strukturovaný životopis

2011-dosud Vedoucí vědecký pracovník, Laboratoře genetiky ryb, ÚŽFG AVČR, v. v. i., Liběchov
1999-2011 Vědecký pracovník, Laboratoře genetiky ryb, ÚŽFG AVČR, v. v. i., Liběchov
2003-2004 Postdoctoral Research Fellow, Department of Biology, University of York, UK
2006 Vědecký pracovník, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav hydrobiologie a rybářství, Vodňany
2000-2001 Docteur du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Paříž, Francie (odpovídající Ph.D.; nostrifikovala Univerzita Karlova, Praha)
2001 Invited scientist, Laboratoire d'Ichtyologie Générale et Appliquée, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paříž, Francie
1998-1999 Vědecký pracovník, Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1993-1996 Magistr, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1997-1999 Stážista (stagiaire) v Laboratoire Génome, Populations, Interactions, Université de Montpellier, Francie
1991-1993 Bakalář, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 

Hlavní vědecké zájmy

Hlavní řešenou problematikou mých evolučních studií ryb, obojživelníků, plazů, drobných savců a korýšů je evoluční odpověď živočišných druhů na globální změny klimatu. Společně s mými spolupracovníky jsme ukázali, že některé druhy mírného pásma na klimatické změny v minulosti nereagovaly posunem areálu rozšíření k jihu, jak se dříve předpokládalo, ale namísto toho přežily dobu ledovou v „severních“ refugiích. Hlavním cílem projektů, které s mými studenty a spolupracovníky řešíme, je určit úlohu a genetickou podstatu evolučních adaptací, které těmto druhům umožnily přežít v severních refugiích.

 

Ocenění a stipedia

2007 Cena za nejlepší publikaci ÚŽFG AVČR za rok 2006 (Kotlík et al. PNAS)
2005 Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR

 

Zahraniční stáže

2003-2004 Postdoctoral Research Fellow, Department of Biology, University of York, UK
2001 Invited scientist, Laboratoire d'Ichtyologie Générale et Appliquée, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paříž, Francie
1997-1999 Stážista (stagiaire) v Laboratoire Génome, Populations, Interactions, Université de Montpellier, Francie

Vybrané publikace

2011 Lajbner Z, Linhart O, Kotlík P (2011) Human-aided dispersal has altered but not erased the phylogeography of the tench. Evolutionary Applications, 4, 545-561.
2010 Musilová R, Zavadil V, Marková S, Kotlík P (2010) Relics of the Europe's warm past: Phylogeography of the Aesculapian snake. Molecular Phylogenetics and Evolution, 57, 1245-1252.
  Gvoždík V, Moravec J, Klutsch C, Kotlík P (2010) Phylogeography of the Middle Eastern tree frogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) as inferred from nuclear and mitochondrial DNA variation, with a description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55, 1146-1166.
  Marková S, Šanda R, Crivelli A, Shumka S, Wilson IF, Vukić J, Berrebi P, Kotlík P (2010) Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55, 488-500.
2009 Searle JB, Kotlík P, Rambau RV, Marková S, Herman JS, McDevitt AD (2009) The Celtic fringe of Britain: insights from small mammal phylogeography. Proceedings of the Royal Society of London. B - Biological Sciences, 276, 4287-4294.
2008 Kotlík P, Marková S, Choleva L, Bogutskaya NG, Ekmekci FG, Ivanova PP (2008) Divergence with gene flow between Ponto-Caspian refugia in an anadromous cyprinid Rutilus frisii revealed by multiple gene phylogeography. Molecular Ecology, 17, 1076-1088.
2007 Marková S, Dufresne F, Rees DJ, Černý M, Kotlík P (2007) Cryptic intercontinental colonization in water fleas Daphnia pulicaria inferred from phylogenetic analysis of mitochondrial DNA variation. Molecular Phylogenetics and Evolution, 44, 42-52.
2006 Kotlík P, Deffontaine V, Mascheretti S, Zima J, Michaux JR, Searle JB (2006) A northern glacial refugium for bank voles (Clethrionomys glareolus). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 103, 14860-14864.
2004 Kotlík P, Bogutskaya NG, Ekmekçi FG (2004) Circum Black Sea phylogeography of Barbus freshwater fishes: divergence in the Pontic glacial refugium. Molecular Ecology, 13, 87-95.
2001 Kotlík P, Berrebi P (2001) Phylogeography of the barbel (Barbus barbus) assessed by mitochondrial DNA variation. Molecular Ecology, 10, 2177-2186.