prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c.

Vzdělání

2009 Jmenování profesorem v oboru rybářství na Fakultě rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
profesorská přednáška: Cytogenetika ryb
2004 Habilitace v oboru zoologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Habilitační práce: Karyotypová evoluce ryb řádu Esociformes
1995 Doktorská disertační práce: Cytogenetické studie vybraných skupin Holarktických sladkovodních ryb
1974-1981 Interní aspirantura, Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat ČSAV
disertační práce: Cytogenetické studium některých druhů ryb čeledi Cyprinidae
1969-1974 Studium Vysoká škola zemědělská v Praze, specializace rybářství a rybářská biologie

 

Zaměstnání a pracovní zařazení

2005-2013 Člen Akademické rady AV ČR, od r. 2009 člen Předsednictva Akademicé rady AV ČR pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků, institucionální podporou, metodikou a organizací hodnocení pracovišť, správou databází vědeckých informací
2002-dosud Vedoucí vědecký pracovník a vedoucí Laboratoře genetiky ryb Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
1994-2002 Ředitel ÚŽFG AV ČR
1991-1994 Vedoucí vědecký pracovník a vedoucí Laboratoře genetiky ryb Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
1986-1991 Samostatný vědecký pracovník
1981-1986 vědecký asistent

 

Hlavní vědecké zájmy

  • Cytogenetika a cytotaxonomie ryb, zejména sladkovodních Holarktických skupin
  • problematika polyploidie u kaprotvarých ryb
  • cytogenetika a genetika hybridních asexuálních a klonálních forem ryb
  • ochrana genofondu ryb
  • diferenciální barvení chromozómů nižších obratlovců včetně molekulárních přístupů
  • obecné aspekty genetiky ryb
  • systematika a taxonomie ryb

 

Ocenění a stipedia

2017 promován doktorem honoris causa Jihočeské univerzity pro obor rybářství
2013 Purkyňova cena za nejlepší článek v ŽIVĚ v roce 2013 (spoluautor prof. M. Flajšhans)
2012 Cena AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu.
„Klonální obratlovci: objev, mechanismy, biodiversita a rekonstrukce na modelu sekavcovitých ryb“ – člen autorského kolektivu
1997 Purkyňova cena za nejlepší článek v ŽIVĚ v roce 1996

 

Členství ve vědeckých společnostech

1994-dosud Evropská Ichthyologická Společnost (1997-2004 člen výboru EIS)

 

Zahraniční stáže

2015 Universidade Federal de Sao Carlos, Sao Carlos, Brazil (phylogenomic studies of osteoglossiform fishes)
1994, 1995 University of Wisconsin, Milwaukee (chromosome studies of coregonids from Great Lakes using molecular methods)
1993, 1994, 2003 University of Lisboa, Department of Zoology and Antropology (chromosome study of European cyprinids and problem of cyprinid polyploidy, hybrid asexual complexes in fishes)
1992, 1993, 1994, 1995 Museum of Natural History, Laboratory of General and Applied Ichthyology, Paris, (chromosome studies of silurid catfishes, chromosome banding techniques)
1989, 1991, 1992, 1993 Academy of Technology and Agriculture, Olsztyn, Poland (genetics of coregonid fishes)
1980, 1986 Veterinary University, Vienna, Austria (training in special chromosome banding techniques)

 

Vybrané publikace

2017 Dion-Cote, A. - M.; Symonová, R.; Lamaze, F.; Pelikánová, Š.; Ráb, P.; Bernatchez, L.: Standing chromosomal variation in Lake Whitefish species pairs: the role of historical contingency and relevance for speciation. Molecular Ecology, 26,1: 178 – 192. DOI: 10.1111/mec.13816
  Symonová, R., Majtánová, Z., Arias-Rodriguez, L., Mořkovský, L., Kořínková, T., Cavin, L., Johnson Pokorná, M., Doležálková, Flajšhans, M., Normandeau, E., Ráb, P. Meyer, A., Bernatchez, L.: Genome Compositional Organization in Gars Shows More Similarities to Mammals than to Other Ray-Finned Fish. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution DOI: 10.1002/jez.b. 22719, 328 (7): 607– 619
  Majtanová, Z., Symonová, R., Rodrigues, L.A., Sallan, L., Ráb, P.: "Holostei versus Halecostomi" problem: insight from cytogenetics of ancient non-teleost actinopterygian fish, bowfin Amia calva. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution doi: 10.1002/jez.b. 22720, 328 (7): 620 – 628
  R Symonová, M Havelka, CT Amemiya, WM Howell, T Kořínková, M Flajšhans, D Gela, P Ráb: Molecular cytogenetic differentiation of paralogs of Hox paralogs in duplicated and re-diploidized genome of the North American paddlefish (Polyodon spathula). BMC Genetics 18:19 DOI 10.1186/s12863-017-0484-8
  Aguiar de Oliveira, E., Sember, A., L. A. C., Yano, C. F.,Ezaz, T., Moreira-Filho, O., Hatanaka, T., Trifonov, V., Liehr, T., Al-Rikabi, A. B. H., Ráb, P., Pains, H.,Cioffi, M B.: Tracking the evolutionary pathway of sex chromosomes among fishes: characterizing the unique XX/XY1Y2 system in Hoplias malabaricus (Teleostei, Characiformes). Chromosoma DOI 10.1007/s00412-017-0648-3
2016 Majtánová, Z., Choleva, L., Symonová, R., Ráb, P., Kotusz, J., Pekárik, L. Janko, K.: No evidence for increased rate of chromosomal evolution in asexuals: karyotype stability in diploids and triploids of the clonal hybrid fish (Cobitis, Cypriniformes, Teleostei). PLoS ONE 11(1): e0146872. doi:10.1371/journal.pone.0146872
  Havelka, M., Bytyutskyy, D., Symonová, R., Ráb, P., Flajšhans,M.: The Second Highest Chromosome Count among Vertebrates is Observed in Cultured Sturgeon, and is Associated with Genome Plasticity. Genetics Selection Evolution. DOI 10.1186/s12711-016-0194-0
  Doležálková, M., Sember, A., Marec, F., Ráb, P., Plötner, J., Choleva L.: Is premeiotic genome elimination essential for hemiclonal reproduction in water frog hybrids of the genus Pelophylax? BMC Genetics (2016) 17:100 DOI 10.1186/s12863-016-0408-z
  Bohlen, J., Bohlen Šlechtová, V, Šlecta V, Šlechtová V., Sember, A., Ráb, P.: A ploidy difference represents an impassable barrier for hybridisation in animals. Is there an exception among botiid loaches (Teleostei: Botiidae)? PLoS ONE, July 21, 2016 odkaz
  Ráb, P., Yano, C. F., Lavoué, S., Jegede, O. I., Bertollo, L. A. C., Ezaz, T., Majtanova, Z., de Oliveira, E. A., Cioffi, M. B.: Karyotype and mapping of repetitive DNAs in the African butterfly fish Pantodon buchholzi, the sole species of the family Pantodontidae. Cytogenetic and Genome Research 149:312-320 (DOI: 10.1159/000450534)
2015 Dion-Cote, A-M., Symonová, R., Ráb, P., Bernatchez, L.: Reproductive isolation in a nascent species pair is associated with aneuploidy in hybrid offspring. Proceedings of the Royal Society B., Volume: 282 Issue: 1802 Published: 2015-Mar-7 odkaz
  Völker, M, Ráb, P.: Direct chromosome preparation from regenerating fin tissue. Chapter 6, pp: 37- 41. In: Fish Cytogenetic Techniques (Chondrichthyans and Teleosts), Eds: Catherine Ozouf-Costaz, Eva Pisano, Fausto Foresti, Lurdes Foresti de Almeida Toledo, CRC Press, Inc., Enfield, NH 03748, USA
  Völker, M, Ráb, P.: Direct chromosome preparations from embryos and larvae. Chapter 7, pp: 42 – 48. In: Fish Cytogenetic Techniques (Chondrichthyans and Teleosts), Eds: Catherine Ozouf-Costaz, Eva Pisano, Fausto Foresti, Lurdes Foresti de Almeida Toledo CRC Press, Inc., Enfield, NH 03748, USA
  Rábová, M. Volker, M., Pelikánová, Š, Ráb, P.: Sequential chromosome bandings in fishes. Chapter 10, pp: 66 – 73. In: Fish Cytogenetic Techniques (Chondrichthyans and Teleosts), Eds: C Catherine Ozouf-Costaz, Eva Pisano, Fausto Foresti, Lurdes Foresti de Almeida Toledo, CRC Press, Inc., Enfield, NH 03748, USA
  Rábová, M., Monteiro, R., Collares-Pereira, M.J., Ráb, P.: Fin fibroblast culture for fish karyotyping. Chapter 14, pp: 92 – 102. In: Fish Cytogenetic Techniques (Chondrichthyans and Teleosts), Eds: Catherine Ozouf-Costaz, Eva Pisano, Fausto Foresti, Lurdes Foresti de Almeida Toledo, CRC Press, Inc., Enfield, NH 03748, USA
  Symonová, R., Sember, A., Majtánová, R., Ráb, P.: Characterization of fish genomes by GISH and CGH. Chapter 16, pp:118 – 131. In: Fish Cytogenetic Techniques (Chondrichthyans and Teleosts), Eds: Catherine Ozouf-Costaz, Eva Pisano, Fausto Foresti, Lurdes Foresti de Almeida Toledo CRC Press, Inc., Enfield, NH 03748, USA
  Pereira, C.S., Pazian, M.F., Ráb, P., Collares-Pereira,M.J.: Dynamics of Rex3 in the genomes of endangered Iberian Leuciscinae (Cyprinidae) and their natural hybrids. Molecular Cytogenetics (2015) 8:81, DOI 10.1186/s13039-015-0180-1.
  Sember, A., Bohlen, J., Bohlen Šlechtová, V., Altmanová, M., Symonová, R., Ráb, P.: Karyotype differentiation in 19 species of river loach fishes (Nemacheilidae, Teleostei): extensive variability associated with rDNA and heterochromatin distribution and its phylogenetic and ecological interpretation. BMC Evolutionary Biology 2015, 15: 251 doi: 10.1186/s12862-015-0532-9, Published: 14 November 2015
2014 Havelka, M., Hulák, M., Ráb, P., Rábová, M., Lieckfeldt, D. Arne Ludwig, A., Rodina, M., Gela, D., Pšenička, M., Bytyutskyy, D., Flajšhans, M.: Fertility of a Spontaneous Triploid Male Siberian Sturgeon, Acipenser baerii. BMC Genetics 2014 15:5. doi:10.1186/1471-2156-15-5 odkaz
  Pereira, C.A., Aboim, M. A., Ráb, P., Collares-Pereira, M.J.: Introgressive hybridization as promoter of genome shuffling in homoploid fish hybrids (Cyprinidae, Leuciscinae). Heredity112: 343 - 350. doi:10.1038/hdy.2013.110
  Choleva, L., Musilová, Z., Šedivá, A., Pačes, J., Ráb, P., Janko, K.: Distingushing between incomplete lineage sorting and genomic introgressions: complete fixation of allospecific mitochondrial DNA in a sexually reproducing fish (Cobitis; Teleostei) despite clonal reproduction of hybrids. PLoS ONE 9(6): e80641. doi:10.1371/journal.pone.0080641, June 2014 | Volume 9 | Issue 6 | e80641
2013 Symonová, R., Majtánová, Z., Sember, A., Staaks, G. B. O., Bohlen, J., Freyhof, J., Rábová, M., Ráb, P. 2013: Genome differentiation in a species pair of coregonine fishes: an extremely rapid speciation driven by stress activated retrotransposons mediating extensive ribosomal DNA multiplications. BMC Evolutionary Biology, 13:42 doi:10.1186/1471-2148-13-42
  Knytl, M., Kalous, L., Symonová, R., Rylková, K., Ráb, P. 2013: Chromosome Studies of European Cyprinid Fishes: cross-species painting reveals natural allotetraploid origin of Carassius female with 206 chromosomes. Cytogenetic and Genome Research. 139: 276 - 283 DOI: 10.1159/000350689
  Knytl, M., Kalous, L., Ráb, P. 2013: Karyotype and chromosome banding of endangered crucian carp (Carassius carassius). Comparative Cytogenetics 7(3): 205 – 213
  Symonová R, Flajšhans M, Sember A, Kořínková T, Gela D, Rodina M, Rábová M, Ráb P. 2013: Molecular cytogenetics in artificial hybrid and highly polyploid sturgeons: an evolutionary story narrated by repetitive sequences. Cytogenetic and Genome Research 141:153 -162 (DOI:10.1159/000354882)
2012 Choleva, L., Janko, K., De Gelas,K., Bohlen, J., Šlechtová, V., Rábová, M., Ráb, P., 2012: Synthesis of clonality and polyploidy in vertebrate animals by hybridization between two sexual species. Evolution. 66(7): 2191-2203. doi:10.1111/j.1558-5646.2012.01589.x
2011 Zaleśna, A., Choleva, L., Ogielska, M., Rábová, M., Marec, F., Ráb, P., 2011: Evidence for integrity of parental genomes in diploid hybridogenetic water frogs Pelophylax esculentus by genomic in situ hybridization. Cytogenetic and Genome Research, 134: 206–212.
2010 Drozd, B., Flajšhans, M., Ráb, P..2010: Sympatric Occurrence of Triploid, Intermediate Aneuploid and Tetraploid Weatherfish Misgurnus fossilis (Cypriniformes, Cobitidae). Journal of Fish. Biology, 77: 2163 – 2170.
2008 Völker, M., Ráb, P., Kullmann, H.2008,:Karyotype differentiation in Chromaphyosemion killifishes (Cyprinodontiformes, Nothobranchiidae): Patterns, mechanisms and evolutionary implications. Biological Journal of the Linnean Society, 94: 143 – 153.
  Choleva, L., Apostolos, A. Ráb, P., Janko, K. 2008: Making it on their own: sperm-dependent hybrid loaches (Cobitis; Teleostei) switch the sexual hosts and expand beyond the ranges of their original sperm-donors. Philosophical Transactions of Royal Society B 363, 2911 – 2919
  Ráb, P. Rábová, M Carla Sofia Pereira, C.S., Collares-Pereira, Pelikánová, Š. 2008: Chromosome studies of European cyprinid fishes: interspecific homology of leuciscine cytotaxonomic marker – the largest subtelocentric chromosome pair as revelaed by cross-species painting. Chromosome Research 16(6): 863- 873
2007 Janko, K., Bohlen, J., Lamatsch, D., Flajšhans, M., Epplen, J.T., Ráb, P., Kotlík, P., Šlechtová, V. 2007: The gynogenetic reproduction of diploid and triploid hybrid spined loaches (Cobitis: Teleostei), and their ability to establish successful clonal lineages – on the evolution of polyploidy in asexual vetrebrates. Genetica 131(2): 185-194
  Janko, K., Flajšhans, M., Choleva, L., Bohlen, J., Šlechtová, V., Rábová, M., Lajbner, Z., Šlechta, V., Ivanova. P., Dobrovolov, I., Culling, M., Persat, H., Kotusz, J. & Ráb, P. 2007: Diversity of European spined loaches (genus Cobitis L.): an update of the geographic distribution of the Cobitis taenia hybrid complex with a description of new molecular tools for species determination. Journal of Fish. Biology, 71: 387- 408
2006 Šlechtová, V., Bohlen, J., Freyhof, J., Ráb, P.2006: Molecular phylogeny of the Southeast Asian freshwater fish family Botiidae (Teleostei: Cobitoidea) and the origin of polyploidy in their evolution. Molecular Phylogenetics and Evolution 39(2): 529 – 541.
2005 Janko K, Kotlík P, Culling M. A., Ráb P. 2005: Ice age cloning - comparison of the Quaternary evolutionary histories of sexual and clonal forms of spiny loaches (Cobitis; Teleostei) using the analysis of mitochondrial DNA variation. Molecular Ecology. 14: 2991-3004.
2003 Janko, K., Kotlík, P., Ráb, P., 2003: Evolutionary history of asexual hybrid loaches (Cobitis: Teleostei) inferred from phylogenetic analysis of mitochondrial DNA variation. Journal of Evolutionary Biology, 16: 1280 – 1287.
2002 Ráb, P., Crossman, E.J., Reed, K.M., Rábová, M. 2002: Chromosomal characteristics of ribosomal DNA in two extant species of North American mudminows Umbra pygmaea and U. limi (Euteleostei: Umbridae). Cytogenetics and Genome Research, 98 (2-3): 194 – 198.
2001 Phillips, R.B., Ráb, P. 2001: Chromosome evolution in the Salmonidae (Pisces): an update. Biological Reviews. 76 (1): 1 – 25.
  Rábová, M., Ráb, P., Ozouf-Costaz, C. 2001: Extensive polymorphism and chromosomal characteristics of ribosomal DNA in a loach fish, Cobitis vardarensis (Ostariophysi, Cobitidae) detected by different banding techniques and fluorescence in situ hybridization (FISH). Genetica 111, 1-3: 413-422.
  90. Bohlen, J., Ráb, P. 2001: Species and hybrid richness in spined loaches of genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) with a checklist of European forms and suggestions for conservation. Journal of Fish Biology 59(A): 75 – 89.
1999 Ráb, P., Rábová, M., Reed, K.M., Phillips, R.B. 1999: Chromosomal characteristics of ribosomal DNA in the primitive semionotiform fish, longnose gar Lepisosteus osseus. Chromosome Research, 7(6): 475-480.
1998 Kvasnička, P., Flajšhans, M., Ráb, P., Linhart, O.1998: Inheritance studies of blue and golden varieties of tench (Pisces: Tinca tinca). Journal of Heredity, 89(6): 553 - 556.
1996 Crossman, E. J., Ráb, P. 1996 Chromosome-banding study of the Alaska blackfish, Dallia pectoralis (Euteleostei: Esocae) with implications for karyotype evolution and relationships of esocoid fishes. Canadian Journal of Zoology, 74 (1): 147 - 156.
  Phillips, R.B., Reed, K.M., Ráb, P. 1996: Revised karyotypes and chromosome banding of coregonid fishes from the Laurentian Great Lakes. Canadian Journal of Zoology, 74 (2): 323 - 329.
  Ráb, P., Slavík, O. 1996: Diploid-triploid-tetraploid complex of the spined loach, genus Cobitis in Pšovka Creek: the first evidence of new species of Cobitis in the ichthyofauna of Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae - Biologica (O. Oliva memorial issue), 1996, 39: 201 - 214.
1995 Ráb, P., Collares-Pereira, M. J. 1995: Chromosomes of European cyprinid fishes (Cyprinidae, Cypriniformes). A review. Folia Zoologica 44(3): 193 - 214.
1994 Ráb, P., Crossman, E. J. 1994: Chromosomal NOR phenotypes in North American pikes and pickerels, genus Esox with notes on Umbridae (Euteleostei: Esocae). Canadian Journal of Zoology, 72: 1951 - 1956.
1993 Flajšhans, M., Kvasnička, P., Ráb, P. 1993: Genetic studies in tench (Tinca tinca): High incidence of spontaneous triploidy. Aquaculture 110: 243 - 248.
1992 Flajšhans, M., Ráb, P., Dobosz, S. 1992: Frequency analyses of active NORs in nuclei of artificially induced triploid fishes. Theoretical and Applied Genetics,85: 68 - 72.
1991 Ráb, P., Mayr, B., Roth, P. 1991: Chromosome banding study of European catfish, Silurus glanis (Pisces, Siluridae). Genetica, 83: 153 - 157.
1988 Mayr, B., Kalat, M., Ráb, P.1988: Heterochromatins and band karyotypes in three species of salmonids. Theoretical and Applied Genetics, 76(1): 45-53.
1986 Mayr, B., Ráb, P., Kalat, M. 1986: Localisation of NORs and counterstain-enhanced fluorescence studies in Salmo gairdneri and Salmo trutta (Pisces,Salmonidae). Theoretical and Applied Genetics, 71(5):703-707.
1985 Mayr, B., Ráb, P., Kalat, M. 1985: Localization of NORs and counterstain-enhanced fluorescence studies in Perca fluviatilis (Pisces, Percidae). Genetica, 67: 51-56.
1981 Ráb, P. 1981: Karyotype of European Mudminnow, Umbra krameri. Copeia,4: 911-913