RNDr. Vratislav Horák, CSc.

Vzdělání

1968-1973 vysokoškolské studium - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(obor: obecná biologie, specializace živočišná genetika)
1974-1978 interní aspirantura - Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat, ČSAV, Liběchov
1979 RNDr. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1980 CSc. - Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat, ČSAV, Liběchov

 

Zaměstnání a pracovní zařazení

1980-1987 vědecký pracovník - Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat, ČSAV, Liběchov
1988-dosud samostatný vědecký pracovník - Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd ČR, v.v.i., Liběchov
2001-2012 vedoucí Laboratoře biologie nádorů, ÚŽFG, AV ČR, v.v.i., Liběchov

 

Hlavní vědecké zájmy

  • Experimentální onkologie
  • imunoterapie nádorů
  • maligní melanom
  • studium živočišných buněk in vitro, jejich charakterizace a diferenciace
  • kmenové buňky
  • vývoj kosterního svalstva

 

Zahraniční pobyty a stáže

1987, 1988 Institute of Biology of Farm Animals, Dummerstorf, NDR
1993, 1995,
1996, 1998
Institut National de la Recherche Agronomique, Jouy-en-Josas, Francie
1994, 1996 Institute of Plant Genetics, Gatersleben, SRN

Vybrané publikace

1983 Horák V.: A successive histochemical staining for succinate dehydrogenase and "reversed"-ATPase in a single section for the skeletal muscle fibre typing. Histochemistry 78: 545-553
1989 Horák V., Matolín S.: Inhibition reactivation myofibrillar ATPase technique for demonstration of three fibre types in a single cryostat muscle section. Stain Technol. 65: 85-89
1995 Rohwedel J., Horák V., Hebrok M., Füchtbauer E.-M., Wobus A.M.: M-twist expression inhibits mouse embryonic stem cell-derived myogenic differentiation in vitro. Exp.Cell Res. 220: 92-100
1997 Dvořák P., Fléchon J.E., Thompson E., Horák V., Adenot P., Renard J.P.: Embryoglycans regulate FGF-2-mediated mesoderm induction in the rabbit embryo. J.Cell Sci. 110: 1-10
1999 Horák V., Fortýn K., Hruban V., Klaudy J.: Hereditary melanoblastoma in miniature pigs and its successful therapy by devitalization technique. Cell. Mol.Biol.  45: 1119-1129
2003 Borovanský, J., Horák, V., Elleder, M., Fortýn, K., Smit, N.P.M., Kolb, A.M.: Biochemical characterization of a new melanoma model - the minipig MeLiM strain. Melanoma Res. 13: 1-6.
2004 Vincent-Naulleau, S., LeChalony, C., Leplat, J., Bouet, S., Bailly, C., Spatz, A., Vielh, P., Avril, M.F., Tricaud, Y., Gruand, J., Horák, V., Frelat, G., Geffrotin, C.: Clinical and histopathological characterization of cutaneous melanomas in the Melanoblastoma-bearing Libechov Minipig model. Pigment Cell Res. 17: 24-35.
2005 Moravkova A., Malek O., Pokorna E., Strnadel J., Hradecky J., Horak V.: Immune characterization of the Lewis rats inoculated with K2 sarcoma cells and newly derived R5-28 malignant cells. Folia Biol. (Praha) 51: 159-165
2007 Du Z.Q., Vincent-Naulleau S., Gilbert H., Vignoles F., Crechet F., Shimogiri T., Yasue H., Leplat J-J., Bouet S., Gruand J., Horak V., Milan D., Le Roy P., Geffrotin C.: Detection of novel quantitative trait loci for cutaneous melanoma by genome-wide scan in the MeLiM swine model. Int. J. Cancer 120: 303-320
2008 Rambow F., Malek O., Geffrotin C., Leplat J.-J., Bouet S., Piton G., Hugot K., Bevilacqua C., Horák V., Vincent-Naulleau S.: Identification of differentially expressed genes in spontaneously regressing melanoma using the MeLiM swine model. Pigment Cell Melanoma Res. 21: (doi: 10.1111/j.1755-148X.2008.00442.x)
2009 Krizkova S., Fabrik I., Adam V., Kukacka J., Prusa R., Trnkova L., Strnadel J., Horak V., Kizek R.: Effect of reduced glutathione, surface active agents, and ionic strength on the detection of metallothioneins by using of Brdicka reaction. Electroanalysis 21: 640-644
2012 Holubova M., Leba M., Sedmikova M., Vannucci L., Horak V.: Characterization of three newly established rat sarcoma cell clones. In Vitro Cell. Dev. Biol.-Animal 48: 610-618
2013 Vannucci L., Krizan J., Sima P., Stakheev D., Caja F., Rajsiglova L., Horak V., Saieh M.: Immunostimulatory properties and antitumor activities of glucans. Int. J. Oncol. 43: 357-364
2015 Kovalská J., Mishra R., Jebavý L., Makovický P., Janda J., Plánská D., Červinková M., Horák V.: Tumour progression and spontaneous regression in the Lewis rat sarcoma model. Anticancer Res. 35: 6539-6550
  Planska D., Burocziova M., Strnadel J., Horak V.: Immunohistochemical analysis of collagen IV and laminin expression in spontaneous melanoma regression in the Melanoma-bearing Libechov Minipig. Acta Histochem. Cytochem. 48: 15-26
2017 Anyz J., Vyslouzilova L., Vaculovic T., Tvrdonova M., Kanicky V., Haase H., Horak V., Stepankova O., Heger Z., Adam V.: Spatial mapping of metals in tissue-sections using combination of mass spectrometry and histology through image registration. Sci. Rep. 7: 40169, DOI:10.1038