IGA

IGA

Interní grantová soutěž má za cíl podpořit začínající vědce a vědkyně v realizaci jejich výzkumných záměrů a tím zvýšit jejich úspěšnosti v soutěžích o externí financování v budoucnu.

Jaké jsou podmínky?

• Věk do 35 let věku (s výjimkou mateřské/rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci)
• Žadatel/ka není v roli řešitele v žádném jiném grantu

Indikativní časový harmonogram (pro závazný harmonogram – viz text výzvy):

Výzva bývá zpravidla vyhlášena na začátku měsíce listopadu s uzávěrkou k 31. listopadu. Výsledky jsou oznámeny v průběhu měsíce ledna následujícího roku, přičemž podpořené projekty mohou být zahájeny začátkem února. Doba realizace je 11 měsíců, tj. do konce ledna následujícího roku.

V případě dotazů můžete kontaktovat Mgr. Barboru Veselou: vesela@iapg.cas.cz

Výzva 2021

Do soutěže o interní granty 2021 vyhlášené Ing. Michalem Kubelkou CSc., ředitelem ÚŽFG AV ČR, v.v.i. dne 3.11.2020, bylo přijato 7 návrhů od oprávněných žadatelů a žadatelek. Ve shodě s doporučením externích členů Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i. a po projednání členy Kolegia ředitele, ředitel ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Ing. Michal Kubelka rozhodl dne 6.1.2021 o podpoře tří nejlépe hodnocených projektů

Harmonogram soutěže 2021:

1. 2. 2021 – Zahájení řešení schválených projektů
15. 11. 2021 – Termín pro ukončení čerpání (uzavření objednávek); nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny
31. 1. 2022 – Termín pro ukončení řešení projektu
28. 2. 2022 – Termín pro odeslání závěrečné zprávy ze strany řešitele

Výzva 2020

Do soutěže o interní granty 2020 vyhlášené lng. Michalem Kubelkou CSc., ředitelem ÚŽFG AV ČR, v. v. i. dne 23.10.2019, bylo přijato 9 návrhů. Ve shodě s doporučením externich členů Rady ÚŽFG AV ČR, v. v. i. a po projednání členy Kolegia ředitele, ředitel ÚŽFG AV ČR, v. v. lng. Michal Kubelka, CSc. rozhodl dne 8. 1. 2020 o podpoře tří nejlépe hodnocených projektů.

Podpořené projekty byly k 31.1.2021 úspěšně ukončeny. Výsledky hodnocení závěrečných zpráv najdete níže:
Projekt IGA 2020_Mgr. Denisa Jansová Ph.D.
Projekt IGA 2020_MVDr. Tomáš Ďuríček
Projekt IGA 2020_Mgr. Anatolij Marta