Komplexní realizace zadavatelských činností včetně poskytování právního poradenství v rámci zadávacích řízení v letech 2012 – 2016 v souvislosti s realizací projektu ExAM v rámci OP VaVpI

   Písemná zpráva zadavatele

   Rámcová smlouva o poskytování právního poradenství - zadavatelských činností ve smyslu § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

  Protokol o otevírání obálek s nabídkami (1.10.2012)

  Seznam nabídek uchazečů (1.10.2012)

  Jmenování komise na otevírání obálek 

  Dodatečné informace (1) 20.9.2012

  Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky-rámcové smlouvy malého rozsahu a zadávací dokumentace

    Přílohy výzvy k podání nabídek naplnění veřejné zakázky

 

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz