Komplexní realizace zadavatelských činností včetně poskytování právního poradenství v rámci zadávacích řízení v letech 2013-2017 (aktivní)

    (Termín do 1.3.2013 v 10°° hodin)

 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - rámcové smlouvy a zadávací dokumentace

  Přílohy zadávací dokumentace

 

Výzva k podání nabídek VZ-Systém pro sekvenování nové generace (neaktivní)

    (Termín do 6.11.2012 v 10°° hodin)

 Písemná zpráva zadavatele

 Kupní smlouva

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 Zadávací dokumentace

 Krycí list

 Čestné prohlášení

 Prohlášení 68

 Ekonomická způsobilost

 Technická specifikace

Výzva k podání nabídek 

Výzva k podání nabídek VZ-Sekvencer pro sekvenování specifických úseků DNA (neaktivní)

      (termín do 12.9.2012 v 10:00 hodin)

 Písemná zpráva zadavatele

 Kupní smlouva 

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 Výzva-text

 Zadávací dokumentace

 Technická specifikace

 Krycí listina

 Čestné prohlášení 1

 Čestné prohlášení 2

Výzva k podání nabídek VZ-Plně automatický virtuální histologický skener (neaktivní)

      (termín do 7.9.2012 v 10:00 hodin)

 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 Písemná zpráva zadavatele

 Kupní smlouva Olympus

 Výzva-text

 Zadávací dokumentace

 Technická specifikace

 Krycí listina

 Čestné prohlášení 1

 Čestné prohlášení 2

 

 

 

 

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz