Zaměstnanci

projekty

Bohlen Šlechtová Vendula, Mgr.,PhD.


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Pevná linka: +420 315 639 515
Mobil:
Oddělení: Laboratoř genetiky ryb
Budova: Liběchov/
Linka: 215
Web:

Strukturovaný životopis:

1998 - 2001

Bakalářské studium; Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Téma bakalářské práce: „Genetická struktura populací vranky obecné (Cottus gobio L.) na území České republiky: I. Alozymové mapování“

Práce prováděna v ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

2001 - 2004

Magisterské studium; Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

Téma magisterské práce: „Importance of the Alps as a barrier to dispersal in cold-adapted freswater fishes: Phylogeographic history and taxonomic state of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage with implications to bullhead diversity in Central Europe“

2004 - 2008

Doktorské studium; Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

Téma disertační práce: “Phylogenetic relationships of loach fishes of the superfamily Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) based on molecular data analyses”

2008 - 2014

Postdoktorand; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

2014 - současnost

Vědecký pracovník; Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

Specializace:

Mou pracovní náplní je studium biodiversity a evolučních vztahů sladkovodních ryb na různých taxonomických úrovních (od populací po nadčeledi) s využitím molekulárně genetických metod. Převážně se věnuji rekonstrukci fylogenetických vztahů a studiu evolučních mechanismů, které mohly hrát roli v diversifikaci dané skupiny. Má práce zahrnuje např. vnitrodruhové či několikadruhové fylogeografické studie evropských sladkovodních ryb, kde výsledky napomáhají odhalit glaciální refugia studovaných druhů a umožňují popsat jejich kolonizační historii.

Od roku 2003 se intenzivně věnuji výzkumu diversity nadčeledi Cobitoidea (Cobitoidea jsou jednou ze dvou hlavních skupin řádu Cypriniformes, druhově nejpočetnější a nejvíce diverzifikované skupiny primárně sladkovodních ryb;.Patří sem mj. i ústřední modelový organismus LGR - Cobitis). Vzhledem k tomu, že areál výskytu různých zástupců nadčeledi Cobitoidea pokrývá prakticky celou Eurasii, můžeme je považovat za jedny z nejtypičtějších představitelů sladkovodní ichtyofauny tohoto kontinentu, a tedy i za ideální model ke studiu vlivu různých historicko-geografických událostí jako jsou vikariance či kolonizace na lokální i kontinentální úrovni. Cobitoidea slouží dále jako excelentní modelová skupina ke studiu evolučních mechanismů polyploidizace a hybridizace  (a s ní spojenou unisexuální reprodukcí), protože k těmto událostem došlo v průběhu evoluce této skupiny opakovaně. Vzhledem k vysoké diversitě (cca 1100 platných druhů) a často vágně definovanými rody i čeleděmi, představují Cobitoidea výzvu také pro molekulární taxonomii. Cílem mnohaletého úsilí je poskládat dohromady informace z různých zdrojů (molekulární genetika, cytogenetika, morfologie, ekologie,….) a pokusit se o co nejpřesnější rekonstrukci evoluční historie sekavcoidních ryb.

Aktuálně se s dalšími kolegy z LGR věnujeme výzkumu vzniku a ustálení polyploidní linie v evoluci ryb čeledi Botiidae (Cobitoidea).  Z důvodů komplikovanosti studovaného problému (zejména díky vysokému odhadovanému stáří polyploidizace) kolektiv laboratoře k jeho řešení využívá více metod –analýzu variability DNA (sekvenace vybraných úseků, určování variability mikrosatelitů) klasické i molekulárně cytogenetické metody či transkiptomiku.

Ocenění, stipendia:

2013

Finalistka soutěže L’OREAL – UNESCO pro ženy ve vědě, čestné uznání za projekt „Mechanismy určující vznik a ustálení polyploidní linie živočichů v průběhu evoluce“.

2012

Cena AV ČR; člen autorského týmu; téma: „Klonální obratlovci: objev, mechanismy,biodiversita a rekonstrukce na modelu sekavcovitých ryb“

2012

Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky AV ČR

2012

Cena časopisu 21.století

2004                 

Nejlepší publikace ÚŽFG za rok 2004: Šlechtová, V; Bohlen, J; Freyhof, J; Persat, H; Delmastro, GB, 2004: The Alps as a barrier to dispersal in cold-adapted freshwater fishes? Phylogeographic history and taxonomic status of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage. Mol Phyl Evol 33 (1): 225 – 239.

Zahraniční stáže:

Říjen 2006

Museum of Natural History, London, United Kingdom; hostitel: PhD Ralf Britz, PhD Lukas Rüber

Květen 2006

Raffles Museum of Biodiversity Research, National University, Singapore; Hostitel: PhD Tan Heok Hui; Téma: Phylogeny and systematics of Asian loaches

Listopad – Prosinec 2005

Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain; Téma: Nuclear DNA analyses of European Misgurnus (in frame of European-funded Integrated Infrastructure Initiative grant called SYNTHESYS); hostitel: Prof. I. Doadrio

Duben 2005

Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain; téma: Genetic insight to expansion of non-indigenous fish species and their impact to native ichthyofauna (in frame of the joint project of IAPG AS CR and CSIC); hostitel: Prof. I. Doadrio

Červen 2004

Institut für Evolutionsbiologie, Universität Bonn, Bonn, Germany; téma: cytogenetic evolution in the African killifish genus Chromaphyosemion; hostitel: PhD. Harald Kullmann

Květen – červen 2003

 

 

 

Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain; téma: Phylogeography of Cottus in the perialpine area (in frame of Biod-Iberia project of Improving Human Research Potential Program of European Community); hostitel: Prof. I. Doadrio

Září – říjen 2002

Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Science, Madrid, Spain; téma: Molecular phylogeny of European freshwater fishes of the genus Cobitis; hostitel: Prof. I. Doadrio

Prosinec 2001

Institute for Genetics, University of Cologne, Köln, Germany; téma: Molecular analyses of the European bullhead (Cottus); hostitel: Prof. D. Tautz, PhD A. Nolte

Vybrané publikace:

10 vybraných publikací

Geiger M.F., M. T. Monaghan, V. Almada, R. Barbieri, M. Bariche, P. Berrebi, J. Bohlen, M. Casal-Lopez, G. B. Delmastro, G. P. J. Denys,  A. Dettai, I. Doadrio, E. Kalogianni, H. Kärst, M. Kottelat, M. Kovačić, M. Laporte, M. Lorenzoni, Z. Marčić, M. Özulu?, A. Perdices, S. Perea, H. Persat, S. Porcelotti, C. Puzzi, J. Robalo, R. Šanda, M. Schneider, V. Šlechtová jr.,  M. Stoumboudi, S. Walter, J. Freyhof 2014. Spatial Heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot Affects Barcoding Accuracy of its Freshwater Fishes. Molecular Ecology Resources 14: 1210-1221.
IF 2013: 5.626

Bohlen, J., V. Šlechtová jr. 2013. Two new species of Schistura (Nemacheilidae) from Myanmar. Ichthyological Exploration of Freshwaters 24: 21-30.     
IF 2013: 2.275

Bohlen, J., V. Šlechtová jr. 2013. Schistura puncticeps (Cobitoidea: Nemacheilidae), a new species of loach from Myanmar. Ichthyological Exploration of Freshwaters 24:85-92. 
IF 2013: 2.275

Bohlen, J.,  Šlechtová, V. jr., Tan, HH,  Britz, R, 2011: Phylogeny of the Southeast Asian freshwater fish genus Pangio (Cypriniformes, Cobitidae). MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 61 (3): 854 – 865. doi 10.1016/j.ympev.2011.08.003.

Šlechtová, V. jr., Bohlen, J.,  Perdices, A. , 2008: Molecular phylogeny of the freshwater fish family Cobitidae (Cypriniformes : Teleostei): Delimitation of genera, mitochondrial introgression and evolution of sexual dimorphism. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 47 (2): 812 – 831. doi 10.1016/j.ympev.2007.12.018.

Šedivá, A., Janko, K., Šlechtová, V. jr., Kotlík, P., Simonovic, P., Delic, A., Vassilev, M, 2008: Around or across the Carpathians: colonization model of the Danube basin inferred from genetic diversification of stone loach (Barbatula barbatula) populations. MOLECULAR ECOLOGY 17 (5): 1277 – 1292. doi 10.1111/j.1365-294X.2007.03656.x.

Šlechtová, V. jr. , Bohlen, J., Tan, HH, 2007: Families of Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) as revealed from nuclear genetic data and the position of the mysterious genera Barbucca, Psilorhynchus, Serpenticobitis and Vaillantella. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 44 (3): 1358 – 1365. doi 10.1016/j.ympev.2007.02.019.

Šlechtová, V. jr., Bohlen, J., Freyhof, J., Ráb, P., 2006: Molecular phylogeny of the Southeast Asian freshwater fish family Botiidae (Teleostei : Cobitoldea) and the origin of polyploidy in their evolution. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 39 (2): 529 – 541. doi 10.1016/j.ympev.2005.09.018.

Bohlen, J., Šlechtová, V. jr., Bogutskaya, N., Freyhof, J, 2006: Across Siberia and over Europe: Phylogenetic relationships of the freshwater fish genus Rhodeus in Europe and the phylogenetic position of Rhodeus sericeus from the River Amur. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 40 (3): 856 – 865. doi 10.1016/j.ympev.2006.04.020.

Šlechtová, V. jr., Bohlen, J.,  Freyhof, J.,  Persat, H., Delmastro, GB.,  2004: The Alps as barrier to dispersal in cold-adapted freshwater fishes? Phylogeographic history and taxonomic status of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 33 (1): 225 – 239. doi 10.1016/j.ympev.2004.05.005.

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz