Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum staveniště v areálu ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově

  Písemná zpráva zadavatele

  Smlouva o dílo 17.5.2012

  Rozhodnutí ředitele - výběr nejvhodnější nabídky 12.4.2012

  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 12.4.2012

  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 6.4.2012

  Protokol o otevírání obálek 6.4.2012

  Výzva k podání nabídky-projekt ExAM- geologický průzkum +   přílohy 1,2,3

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz