Laboratoře


Středisko vědecko-technických informací - SVTI


Vedoucí oddělení:
Zásmětová Jana, Mgr.
Činnost oddělení:

Středisko vědeckotechnických informací ústavu (SVTI) zajišťuje informační činnost spojenou se získáváním, zpracováním a rozšiřováním vědeckotechnických informací v oboru působnosti ústavu.

SVTI zajišťuje služby knihovnické, ochranu výsledků, registraci publikací, popularizaci činnosti ústavu, dohled na chod webových stránek, podporu velkých grantových aplikací a přípravu konferencí.

SVTI má tři funkčně samostatné organizační složky:

  • SVTI v rámci sekce Liběchov
  • Útvar VTI v rámci sekce Praha
  • Útvar VTI v rámci sekce Brno

Všechny složky, pokud to plnění jejich úkolů vyžaduje, spolupracují jako nezávislé jednotky. Pokud se jedná o činnost koncepční či záležitosti celoústavního charakteru, má vedoucí pozici SVTI v Liběchově.
SVTI podle pokynů ředitele ústavu či zástupce ředitele pro vědu spolupracuje a koordinuje svou činnost s domácími i zahraničními středisky vědeckých informací a knihovnami. Po metodické a koordinační stránce spolupracuje SVTI s Knihovnou Akademie věd ČR.

Odkaz na publikace v ASEP: zde

Adresa:


ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
Středisko vědeckotechnických informací
Rumburská 89
277 21 Liběchov

Seznam odebíraných časopisů v roce 2015:

  • Vesmír
  • Folia Biologica
  • Folia Zoologica
  • Max Planck RESEARCH
  • Lab Times
  Vedoucí sekce:

    Zásmětová Jana, Mgr.

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz