Regionální spolupráce Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, v. v. i. již od svého založení rozvíjí spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi a vysokými školami. Podíl na výuce studentů a implementace výsledků výzkumu do praxe ve společných pracovištích je klíčová pro rozvoj vědeckého poznání.

Spolupracující VŠ:

 JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích

VETERINÁRNÍ A FATMACEUTICKÁ UNIVERZITA v Brně

UNIVERZITA KARLOVA v Praze

 

MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně   

 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v Praze 

   VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ v Praze

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Praze

Spolupracující instituce:

NÁRODNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŠEDÉ LITERATURY

 PROTEOMICKÁ SEKCE ČSBMB

 KNIHOVNA AKADEMIE VĚD

 

                                                                                                                        

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz