Laboratoře


Sekretariát


Vedoucí oddělení:
Činnost oddělení:

Sekretariát ÚŽFG je organizační součástí ústavu a vykonává svoji činnost podle pokynů ředitele a zástupců ředitele. Zajišťuje organizační a administrativní práce, pokud nejsou vyhrazeny jiné organizační složce ústavu. Jedná se zejména o:

 • přípravy podkladů pro ředitele ústavu, jeho zástupce, předsedu Rady ÚŽFG, a to koncepčních materiálů, zpráv, výkazů a studií požadovaných orgány AV ČR nebo jinými kompetentními institucemi, jakož i podání, která jsou těmto institucím předkládána z iniciativy instituce;
 • administrativní zabezpečení agendy spojené s vědeckou výchovou a obhajobami vědeckých hodností, zejména ve spolupráci s vysokými školami a dále s doškolováním zaměstnanců na základě potřeb instituce;
 • vyřizování organizačně-administrativní práce spojené se zahraničními styky a evidenci akcí v rámci mezinárodních styků instituce;
 • vedení agendy stížností, oznámení a podnětů podaných na instituci;
 • zabezpečení agendy spojené s uzavíráním a evidencí hospodářsko-právních vztahů;
 • službu podatelny;
 • zabezpečení agendy účasti ústavu na grantových systémech, domácích a zahraničních, a zajištění kontaktů s grantovými agenturami;
 • zajištění podmínek pro řádnou činnost komisí popř. dalších pomocných orgánů ředitele;
 • zabezpečení agendy BOZP, GMO, izotopů, nebezpečných látek a drahých kovů a PO v rámci ÚŽFG;
 • zajištění agendy archivace a skartace materiálů;
 • zabezpečení agendy spojené s právními službami.

 

!!!! Informace o podatelně zde.

 

  Ostatn:

    Bednaříková Iva
    Brandelová Jana
    Horáková Alena
    Zemanová Irena

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz