Laboratoře


Laboratoř kontroly buněčného dělení


Vedoucí oddělení:
Anger Martin, MVDr., CSc.
Činnost oddělení:

Laboratoř kontroly buněčného dělení se zabývá výzkumem molekulárních mechanismů podílejících se na regulaci meiózy, přechodu z meiózy do mitózy a vývoji raného embrya u savců. Tým laboratoře se věnuje zejména objasnění vzniku poruch segregace chromozomů u těchto buněk, které mají za následek ukončení vývoje plodu nebo vznik těžkých mentálních a vývojových malformací.

K výzkumu používáme pokročilých mikroskopických a mikromanipulačních technik, jako například mikroinjekci, transfer jader, fertilizaci in vitro a časosběrnou mikroskopii na živých buňkách. Pro analýzu výsledků využíváme pokročilé metody kvantitativní analýzy obrazu. Laboratoř má přístup k modernímu přístrojovému a softwarovému vybavení pro kvantitativní buněčnou biologii a to buď v rámci vlastního vybavení nebo prostřednictvím mnohačetných vědeckých spoluprací s laboratořemi u nás nebo v zahraničí. Naším modelovým systémem jsou především různé druhy myší, včetně transgenních. Platnost výsledků získaných na hlodavcích ověřujeme na tkáních a buňkách získaných z velkých savců.

Naše laboratoř je v současnosti lokalizována na pracovišti v Brně:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Hudcova 296/70
621 00 Brno
Česká Republika

 

Naše laboratoř je také začleněna do projektu CEITEC:

http://www.ceitec.cz/ceitec-vuvel/reprodukce-savcu/rg28

 

Vedoucí laboratoře - kontakt:

Anger Martin, MVDr., CSc.
Středoevropský technologický institut Brno
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.
Hudcova 296/70, 621 00 Brno

Tel: +420 533 331 411, e-mail: anger@vri.cz

  Vedoucí laboratoře:

    Anger Martin, MVDr., CSc.

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz