Rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

 Jednací řád

 Volební řád

tajemnice: Mgr. Jana Zásmětová, tel. +420 315 639 554, e-mail:

Interní členové

prof. Ing. Petr Ráb,DrSc.

předseda Rady instituce
tel.: +420 315 639 546
e-mail:

Mgr. Petr Vodička, Ph.D.

místopředseda Rady instituce
tel.: +420 315 639 547
e-mail:

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

tel.: +420 532 290 197
e-mail: 

Ing. Zdeňka Ellederová, Ph.D.

tel.: +420 315 639 565
e-mail: zellederova@gmail.com

Ing. Jan Kopečný, DrSc.

ředitel ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
tel.: +420 267 090 502
e-mail:

Ing. Michal Kubelka, CSc.

tel.: +420 315 639 591
e-mail:

Ing. Andrej Šušor, Ph.D.

tel.: +420 315 639 591
e-mail:

Externí členové

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
tel.: +420 549 491 362
e-mail:

RNDr. Jiří Hejnar, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 241 063 443
e-mail:  

Ing. Jiří Hašek, CSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
tel.: +420 241 062 503
e-mail:

doc. RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK
tel.: +420 221 951 773

e-mail:

Zápisy z jednání 2017:

 14.11.2017 + příloha 1 + příloha 2

 13.6.2017 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3

 10.3.2017 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3 + příloha 4

Hlasování per rollam:

 14.12.2017 – Projednání návrhu projektu Inter COST Mgr. Vodičky

 11.12.2017 – Projednání návrhu projektu Inter COST prof. Matalové

 23.11.2017 – Projednání žádosti ředitele na využívání služebního vozidla + Aktualizovaná verze Kolektivní smlouvy

 3.11.2017 – Projednání návrhu projektu Twinning doc. Buchtové

 30.10.2017 – Projednání návrhu projektu Ing. Ellederové

 24.10.2017 – Projednání návrhu projektu Mobility doc. Buchtové

 16.10.2017 – Projednání návrhu projektu Mgr. Vodičky

 19.9.2017 – Projednání návrhů PPLZ

 21.8.2017 B – Projednání návrhu projektu prof. Matalové

 21.8.2017 A – Projednání návrhu na nového auditora

 30.6.2017 – Projednání návrhů projektů AZV

 30.5.2017 – Projednání žádosti ředitele na využívání služebního vozidla

 11.5.2017 – Vyjádření Rady k činnosti ředitele pro Výroční zprávu 2016

 25.4.2017 – Projednání návrhu PPPLZ - Blaha, Doležálková, Sember, veselá

 21.4.2017 – Projednání organizačních změn

 20.4.2017 – Projednání aktualizovaných směrnic a mzdových tarifů

 22.3.2017 – Projednání návrhu projektů GA ČR

 24.2.2017 – Projednání návrhů projektu Mgr. Majtánové a Mgr. Doležálkové

 3.2.2017 – Projednání návrhu projektu Mgr. Janka

 11.1.2017 – Projednání návrhu projektu Dr. Kopečného

 16.1.2017 – Projednání Směrnice pro nakládání s odpady

 

Zápisy z jednání 2016:

 3.6.2016 + příloha 1 + příloha 2

 1. 3. 2016+ příloha 1 + příloha 2 + příloha 3 + příloha 4 + příloha 5

 15.2.2016 + příloha 1 + příloha 2 

Hlasování per rollam:

 11.11.2016 – Projednání návrhů projektů Ing. Ellederové a doc. Buchtové

 8.11.2016 – Projednání a smluvní mzdy z FJEP pro Mgr. Vodičku

 25.10.2016 – Projednání návrhu projektu Mgr. Vodičky

 24.10.2016 – Projednání Směrnice k oběhu účetních dokladů

 21.10.2016 – Projednání návrhu projektu Dr. Šolce

 27.4.2016 – Projednání návrhů PPPLZ - M. Blaha, B. Veselá

 13.9.2016 – Projednání návrhu projektu Mgr. Vodičky a Ing. Vodičkové Kepkové

 8.9.2016 – Projednání Směrnice pro hospodaření s majetkem

 30.8.2016 – Projednání návrhu projektu Dr. Markové

 18.8.2016 – Projednání FJEP pro Dr. Vodičku

 1.7.2016 – Projednání návrhu projektu Mobility doc. Buchtové

 28.6.2016 – Projednání návrhů projektů AZV II.

 22.6.2016 – Projednání návrhů projektů AZV

 15.6.2016 – Projednání Směrnice pro účtování spotřeby a chovu experimentálních zvířat

 14.6.2016 – Projednání návrhu E. Janečkové na cenu Neuron

 9.6.2016 – Projednání návrhu rozdělení zisku 2015

 30.5.2016 – Projednání návrhů OP VVV Centra Excelence

 4.5.2016 – Projednání návrhu na hodnocení ředitele za rok 2015

 28.4.2016 – Schválení členů Výběrové komise pro volbu ředitele ÚŽFG na funkční období 2017-2022

 27.4.2016 – Projednání návrhů PPPLZ

 20.4.2016 – Projednání návrhu projektu TA ČR Dr. Fliegerové

 18.3.2016 – Projednání návrhů projektů GA ČR

 25.2.2016 – Projednání návrhů projektů OP VVV

 1.2.2016 – Projednání ERC grantu Mgr. Janka

Zápisy z jednání 2015

 30.11.2015 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3

 22.6.2016 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3 

 5. 3. 2015+ příloha 1 + příloha 3 + příloha 4 + příloha 5

Hlasování per rollam:

 8.12.2015 – Schválení Spisového a skartačního řádu

 13.  11. 2015 – Schválení směrnic EKO

 21.  9. 2015 – Projednání Programu podpory perspektivních lidských zdrojů

 12.8.2015 – Projednání návrhu projektu pro Horizont 2020 – Dr. Marková

 3.7.2015 – Projednání návrhu NPU

 24.6.2015 – Projednání návrhů grantů AZV  - doc. Buchtová, Dr. Ardan

 17.6.2015 – Projednání projektů pro AZV – doc. Šerý, MVDr. Juhás

 10.6.2015 – Projednání návrhů pro AZV – Dr. Červinková

 3.6.2015 – Projednání návrhů pro AZV – Dr. Červinková, Ing. Mrázek

 28.5.2015 - Projednání návrhu projektu mobility Ing. Mrázka

 25.5.2015 – Projednání návrhu projektu Dr. Nagyové

 21.5.2015 – Hodnocení ředitele pro Výroční zprávu 2014

 14. 4.2015 - Projednání návrhu výzkumného projektu Dr. Cholevy

 18.3.2015 - Schválení návrhu na cenu O. Wichterleho pro Ing. J. Killera, PhD

 16.3.2015 - Projednání návrhů grantů pro GA ČR

 10.3.2015 - Projednání návrhů projektů pro MŠMT Kontakt II – doc. Buchtová a Dr. Kotlík

 2.3.2015 - Projednání návrhu projektu Dr. Juháse - Mezinárodní visegrádský fond

 24.2.2015 - Projednání návrhu projektu Dr. Šolce - Kontakt II

 31.1.2015 - Schválení návrhu na udělení Čestné medaile za zásluhy AV ČR Dr. Matouškovi

 26.1.2015 - Projednání grantového návrhu prof. Rába

 21.1.2015 - Ochrana duševního vlastnictví

Zápisy z jednání 2014

 17.10.2014 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3 + příloha 4

 24.6.2014 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3 + příloha  4 + příloha 5 + příloha 6 + příloha 7

 28.2.2014 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3 + příloha  4 + příloha 5 + příloha 6 + příloha 7

Hlasování per rollam:

 3.10.2014 - Projednání návrhů grantových žádostí do programu Horizont 2020

 26.9.2014 - Návrhy Programu podpory perspektivních lidských zdrojů

 14.8.2014 - Schválení návrhů grantových žádostí posílaných do grantových agentur Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a EU - Horizont

2020 za rok 2014

 7.8.2014 - Návrh projektů dr. Juháse

 21. 5. 2014 - Hodnocení činnosti ředitele 2013

 2.4. 2014 - Schválení návrhů grantů GA ČR 2014

 27.3. 2014 - Cena O. Wichterleho pro J. Killera

 6. 2. 2014 - Návrh projektu prof. Rába

Zápisy z jednání 2013:

 15. 11. 2013 + příloha 1 + příloha 2 + příloha 3

 21. 2. 2013

Hlasování per rollam:

 5.12.2013 – Dodatek Organizačního řádu a Spisový a skartační řád

 25.9.2013 – Program výzkumné činnosti ústavu v letech 2012-2013 a výhled na rok 2014

 24.9.2013 – Návrh projektu prof. Matalové

 5.9.2013 – Návrh projektu Dr. Kopečného

 22.8.2013 – Návrh projektu Dr. Markové

 1.8.2013 – Návrh rozdělení zisku 2012

 30.7.2013 – Návrh projektu Dr. Šolce

 16.7.2013 - Návrh projektu Dr. Fliegerové

 27.6.2013 – Dodatek ke Směrnici pro poskytování cestovních náhrad

 14.6.2013 – Schválení VZ 2012

 3.6.2013 – Návrh projektu Dr. Fliegerové

 29.5.2013 – Návrh projektu prof. Míška a Dr. Šerého

 27.5.2013 – Možnost projednání VZ per rollam

 20.5.2013 – Návrh projektu prof. Motlíka

 17.5.2013 – Návrh projektu prof. Macholána

 15.5.2013 – Návrh projektu Dr. Kubelky

 9.5.2013 – Metodika full cost

 16.4.2013 – Návrhy grantových žádostí GA ČR

 8.3.2013 – Jmenování nového vedoucího Laboratoře buněčné regenerace a plasticity

 8.2.2013 – Změna a doplněk Organizačního řádu, dodatek ke směrnici Vnitřní kontrolní systém

 23. 1.2013 - Návrh projektu Dr. Angera

 4. 1. 2013 - Schválení dokumentů

Zápisy z jednání 2012:

 17.10.2012

 14. 6. 2012

 28. 2. 2012 +  zápis z volby kandidáta na ředitele ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

 2. 2. 2012 +   zápis výběrové komise na obsazení funkce ředitele ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

  11. 10. 2012 per rollam

 14. 9. 2012 per rollam

 3. 8. 2012 per rollam

 19. 7. 2012 per rollam

 27.1 2012 per rollam

 25. 1 2012 per rollam

Zápisy z jednání 2011:

 22. 11. 2011

 20. 6. 2011

 9. 3. 2011

 20. 12. 2011 per rollam

 7. 11. 2011 per rollam

 4. 11. 2011 per rollam

 9.6.2016 – Projednání návrhu rozdělení zisku 2015

 30.5.2016 – Projednání návrhů OP VVV Centra Excelence

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz