Laboratoře


Úsek organizace a provozu


Vedoucí oddělení:
Hladký Štěpán, Ing.
Činnost oddělení:

Provozně technický útvar zajišťuje technické služby a úkony důležité pro chod ústavu. Jde zejména o dílenské mechanické práce, technickou službu, úklid a autoprovoz

Provozní útvar dále zajišťuje zejména:

 • agendu odpadového hospodářství;
 • drobné opravy a údržbu;
 • služby telefonní ústředny;
 • pravidelné revize podle příslušných předpisů;
 • bezporuchový chod ústavu z hlediska údržby přívodů elektřiny, rozvodů vody a odpadů, vybavení laboratoří a společných prostor (chodby, schodiště, šatny, WC);
 • rekonstrukce a úpravy laboratoří (včetně technologického návrhu a uvedení do provozu);
 • drobné práce instalatérské a zámečnické;
 • správu a údržbu budov a veškerého nemovitého majetku;
 • správu a údržbu venkovních ploch včetně komunikací, oplocení a údržby zeleně (pracoviště Liběchov);
 • správu a údržbu zařízení techniky prostředí (například čistička odpadních vod, nebezpečný odpad apod.);
 • správu a údržbu společných prostor a provozů;
 • zajišťuje výchozí a pravidelnou revizní činnost v oblasti rozvodů elektřiny, strojního a plynového zařízení;
 • sběr a výdej prádla (pracoviště Liběchov);
 • zajišťuje veškerou agendu a úkony spojené s investiční výstavbou;
 • ostrahu areálu (pracoviště Liběchov).

Útvar chovu experimentálních zvířat zajištuje komplexní odchov laboratorních zvířat, využití stájových a chovných kapacit.

Útvar dále zajišťuje zejména:

 • výzkumné využití zvířat;
 • kvalitu chovu a dobrý zdravotní stav zvířat;
 • dodržení technologií chovu, dávkování krmiv;
 • veterinární osvědčení;
 • realizuje odborné zákroky, očkování, odběry;
 • zabezpečuje dopravu zvířat mezi pracovišti;
  Vedoucí:

    Hladký Štěpán, Ing.

  Vedoucí útvaru chovu experimentálních zvířat :

    Pavlík Martin

  Vedoucí útvaru provozně technického:

    Juhászová Alena

  Správce IT:

    Horák Michal

  Správce autoprovozu / řidič:

    Hoření Miloslava
    Šťastný Petr

  Skladnice:

    Křováková Edita

  Ostatn:

    Bobák Petr, Ing., CSc.
    Brandel Martin
    Břehovský Tomáš
    Burčová Venuše
    Červená Jitka
    Haselbachová Alexandra
    Havrdová Alena
    Hodrová Lenka
    Hubatková Radka
    Chudobová Blanka
    Jón Petr
    Lunzarová Zdenka
    Mikšová Milena
    Špaček Jiří
    Válová Marie
    Vybíral Martin
    Vyšínský Josef

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz