Čestné členství ČAZV

  Udělení čestného členství ČAZV prof. Ing. Antonínu Stratilovi, DrSc.

Prémie Otto Wichterleho udělena 23 mladým vědcům

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2013 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Na toto prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem 39 badatelů z 27 pracovišť Akademie věd ČR. Odměna má pozitivně stimulovat perspektivní vědce, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj příslušné vědní disciplíny.

Celý článek zde.

(zdroj: Akademický bulletin, oficiální časopis Akademie věd ČR) 

Cena Akademie věd ČR pro badatele z Laboratoře genetiky ryb

Ceny Akademie věd ČR předal ve středu 10. října 2012 vynikajícím českým vědcům předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Slavnostní ceremoniál se tradičně uskutečnil v pražské vile Lanna. Toto prestižní ocenění, spojené též s finančními odměnami v souhrnné výši 1,5 mil. Kč, je v první kategorii udělováno za ukončené vědecké výsledky excelentního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority, druhá kategorie je věnována mladým vědeckým pracovníkům do 35 let a vyzdvihuje vynikající výsledky jejich práce. Předávacího aktu se kromě laureátů zúčastnili i ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR a další významné osobnosti.

Celý článek zde.

(zdroj: Akademický bulletin, oficiální časopis Akademie věd ČR) 

Rybí genetik z FROV JU členem mezinárodního týmu, který dostal Cenu Akademie věd

Předseda Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. udělil v letošním roce Cenu AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu pod názvem „Klonální obratlovci: objev, mechanismy, biodiversita a rekonstrukce na modelu sekavcovitých ryb“ zveřejněné celkem v 62 publikacích v impaktovaných časopisech a 3 kapitolách v odborných knihách. Cena byla kolektivně udělena šestnáctičlennému mezinárodnímu týmu ve složení RNDr. Petr Kotlík, Ph.D.; prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.; Ing. Marie Rábová, CSc.; RNDr. Vlastimil Šlechta, CSc.; Ing. Věra Šlechtová, CSc.; Mgr. Karel Janko, Ph.D.; Dr. Jörg Bohlen, Ph.D.; Mgr. Vendula Bohlen Šlechtová, Ph.D.; Bc. Jana Kopecká a Bc. Šárka Pelikánová (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově); doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. (ČZU Praha); RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (nyní University of Helsinki); RNDr. Zdeněk Lajbner, Ph.D. (nyní Monash University, Melbourne); Ing. Jan Kohout a Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D. (Ústav zoológie SAV, Bratislava) a doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (FROV JU, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Vodňany). Slavnostní setkání s předáním diplomů k uděleným cenám se bude konat 10. října 2012 v Praze.
 
Celý článek zde.
 
(zdroj: FROV JU České Budějovice)
 

 Prémie Otto Wichterleho 2012

Do druhé dekády své existence vstoupily 13. června 2012 Prémie Otto Wichterleho, jež Akademie věd ČR každoročně uděluje vynikajícím a mimořádně talentovaným badatelům do 35 let, aby je podpořila v jejich budoucích kariérách. „Nositelé Wichterleho prémií z předchozích ročníků si ve vědecké praxi vedou velmi zdatně. Když jsem si procházel laureáty z prvního ročníku, potěšilo mne, že mezi nimi byli tři budoucí nositelé nejvyššího ocenění AV ČR – Praemium Academiae, další tři se stali členy Učené společnosti a jeden působil jako ředitel akademického pracoviště. Získat Wichterleho prémii je tedy vstupem do vybrané společnosti,“ vyzdvihl předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který v letošním, jedenáctém ročníku ocenil celkem 19 vědců z 16 akademických ústavů všech tří vědních oblastí .

Celý článek zde.

(zdroj: Akademický bulletin, oficiální časopis Akademie věd ČR)

 

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz