Zaměstnanci

projekty

Mgr. Blaha Milan, Ph.D.


Funkce:
Profesní zaměření:postdoktorand
E-mail:
Pevná linka: +420 315 639 550
Mobil:
Oddělení: Laboratoř vývojové biologie
Budova: /Liběchov
Linka: 250
Web:

Strukturovaný životopis:

2007-2010

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta UK: Molekulární biologie a biochemie organismů

2010-2012

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta UK: Genetika, molekulární biologie, virologie; specializace Molekulární biologie a genetika eukaryot

2010-2014

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta UK: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ biologie, chemie

2012- 2016

Doktorandské studium, Přírodovědecká fakulta UK: Vývojová a buněčná biologie

Specializace:

Molekulární mechanizmy regulující meiotické zrání oocytů savců; komunikace mezi somatickými a zárodečnými buňkami v ovariálních folikulech.

Vybrané publikace:

2015 Procházka, R., Blaha, M. (2015). Regulation of mitogen-activated protein kinase 3/1 activity during meiosis resumption in mammals. Journal of Reproduction and Development 61, 495-502.
2015 Blaha, M., Němcová, L., Kepková, K.V., Vodička, P., Procházka, R. (2015). Gene expression analysis of pig cumulus-oocyte complexes stimulated in vitro with follicle stimulating hormone or epidermal growth factor-like peptides. Reproductive Biology and Endocrinology 13 (1), art. no. 113, p. 1. 

2015

Blaha M., Němcová L., Procházka R. (2015) Cyclic guanosine monophosphate does not inhibit gonadotropin-induced activation of mitogen-activated protein kinase 3/1 in pig cumulus-oocyte complexes. Reproductive Biology and Endocrinology, 13:1.

2012

Procházka R., Blaha M., Němcová L. (2012) Signaling pathways regulating FSH- and amphiregulin-induced meiotic resumption and cumulus cell expansion in the pig. Reproduction 144:535-546.

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz