Zaměstnanci

projekty

Buchtová Marcela, doc.,RNDr.,PhD.


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Pevná linka: +420 532 290 157
Mobil:
Oddělení: Laboratoř molekulární morfogeneze
Budova: Brno/
Linka:
Web:

Strukturovaný životopis:

  • vzdělání

1992-1995

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Obor: Obecná biologie (Bc.)

1995-1997

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Obor: Fyziologie živočichů (Mgr.)

Diplomová práce: Vývoj kůže a pokožkových útvarů v prenatálním období u Microtus arvalis a Talpa europaea

1997-2003

Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Obor: Veterinární morfologie a fyziologie (Ph.D.)

Dizertační práce: Patrové struktury v průběhu ontogenetického vývoje

2004

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Obor: Obecná biologie a imunologie (RNDr.)

Rigorózní práce: Morfogeneze rugae palatinae

2010

Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Obor: Normální a patologická morfologie (Doc.)

Habilitační práce: Morfogeneze kraniofaciálních struktur

zaměstnání

2000-2004

Asistent, Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2004-2007

Postdoktorant, Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

2007-2010

Odborný asistent, Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2007-dodnes

Vědecký pracovník, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd ČR         

2010-dodnes

Docent, Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Specializace:

Vývoj kraniofaciálnách struktur, odontogeneze

Vědecké společnosti:

2007-dodnes

Česká anatomická společnost

2007-dodnes

Society of Developmental Biology

Zahraniční stáže:

2004-2007

Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

červen 2009

Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

květen 2011

Department of Craniofacial Development, King´s College London Dental Institute, London, UK

srpen 2011

Department of Oral Health Sciences, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Vybrané publikace:

 2007

Handrigan, G.R., Buchtová, M., Richman, J.M. (2007): Gene discovery in craniofacial development and disease—cashing in your chips. Clinical Genetics, 71:1-10

 

Boughner, J.C., Buchtová, M., Fu, K., Diewert, V.M., Hallgrimsson, B., Richman, J.M.(2007): Embryonic development of Python sebae I: Staging criteria and macroscopic skeletal morphogenesis of the head and limbs. Zoology, 110:212-230

 

Buchtova, M., Boughner, J.C., Fu, K., Diewert, V.M., Richman, J.M.(2007): Embryonic development of Python sebae II: Craniofacial microscopic anatomy, cell proliferation and apoptosis. Zoology, 110:231-251

 2008

Buchtová, M., Handrigan, G.H., Tucker, A.S., Lozanoff, S., Town L., Fu, K., Diewert, V.M., Wicking, C., Richman, J.M. (2008): Initiation and patterning of the snake dentition are dependent on SonicHedgehog signaling. Developmental Biology, 319: 132-145

 2009

Buchtová, M., Páč, L., Knotek, Z., Tichý, F. (2009): Complex sensory corpuscles in the upper jaw of Horsfield´s Tortoise (Agrionemys horsfieldii). Acta Vet Brno, 78: 193-197

 2010

Štembírek, J., Buchtová, M., Král, T., Matalová, E., Lozanoff, S., Míšek, I. (2010): Early morphogenesis of heterodont dentition in minipigs. Eur J Oral Biol, 118(6):547-58

 

Buchtová, M., Kuo, W.P., Nimmagadda, S., Benson, S., Geetha-Loganathan, P., Logan, C., Au-Yeung, T., Chiang, E., Fu, K., Richman, J.M. (2010): Whole genome microarray analysis of chicken embryo facial prominences. Dev Dyn, 239: 574-591

 

Higashihori, N., Buchtová, M., Richman, J.M. (2010): The function and regulation of TBX22 in avian frontonasal morphogenesis. Dev Dyn, 239:458-473

 2011

Jekl, V., Krejcirova, L., Buchtova, M., Knotek, Z. (2011): Effect of high phosphorus diet on tooth microstructure of rodent incisors. Bone, 49(3):479-84

 

Matalová, E., Buchtová, M., Tucker, A.S., Bender, T.P., Janečková, E., Lungová, V., Balková, S., Šmarda, J. (2011): Expression and characterization of c-Myb in prenatal odontogenesis. Dev Growth Differ, 53(6):793-803

 

Putnová, I., Odehnalová, S., Horák, V., Stehlík, L., Míšek, I., Lozanoff, S., Buchtová, M. (2011): Comparative morphology of normal and cleft minipigs demonstrates dual origin of incisors. Arch Oral Biol. Jul 11. [Epub ahead of print]

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz