Laboratoře


Laboratoř molekulární ekologie


Vedoucí oddělení:
Kotlík Petr, RNDr., PhD.
Činnost oddělení:

Hlavním předmětem výzkumu naší laboratoře je odpověď živočichů na změny klimatu (primárně v období od poslední doby ledové). Na příkladu norníka rudého (Myodes glareolus, známého také jako Clethrionomys glareolus) se nám podařilo ukázat, že existují populace tohoto lesního hraboše, které mají původ v takzvaných „severních“ refugiích, to znamená v glaciálních refugiích, která existovala výrazně severněji než tradičně známá refugia ve Středomoří, s největší pravděpodobností na lokalitách s místně příznivějším klimatem v oblastech pro lesní druhy jinak neobyvatelných (například v  údolích Karpat). Projekty, které v současnosti řešíme, se snaží identifikovat klíčové geny zodpovědné za ekologické adaptace, které norníkům v severních refugiích umožnily v takových podmínkách přežít. Studujeme proto geny se známým vztahem k adaptacím na klima u jiných druhů (kandidátní geny). Jako alternativní přístup porovnáváme variabilitu populací norníka ze severních a z jihoevropských refugií na mnoha genech s využitím nových metod sekvenování genomu a transkriptomu (genomové skeny).

Našimi dalšími výzkumnými tématy jsou ochranářská genetika, fylogeografie a molekulární systematika žab a hadů, fylogeografie a interakce historického a antropogenního toku genů u kaprovitých ryb, a evoluční genetika holarktických perlooček Daphnia.

  Studenti:

V současné době máme volnou, finančně zajištěnou pozici pro studenta. Pokud Vás zaujal některý z aspektů naší práce a máte zájem stát se členem naší laboratoře na kterékoliv úrovni (student Bc., Mgr. nebo Ph.D. studia nebo postdoktorand), dejte nám vědět!

 

  Vedoucí laboratoře:

    Kotlík Petr, RNDr., PhD.

  Vědečtí pracovníci:

    Marková Silvia, RNDr., PhD.
    Stratil Antonín, prof., Ing., DrSc.

  Postdoktorandi:

    Ing. Dvořáková Věra, PhD.
    Lajbner Zdeněk (2012 - postdoc OIST, Japan), RNDr., Ph.D.

  Student:

    Strážnická Michaela, Bc.

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz