Laboratoře

Laboratoř vývojové biologie

Vedoucí: Jiří Kaňka, RNDr., DrSc.  

tel: +420 315 639 551
fax: +420 315 639 510
e-mail:    

Laboratoř biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk

Vedoucí: Michal Kubelka, Ing., CSc.

tel.: +420 315 639 591
fax.: +420 315 639 510
e-mail:      

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity

Vedoucí: Ellederová Zdeňka, Ing., PhD.

tel.: +420 315 639 570
fax: +420 315 639 510
e-mail:

Laboratoř aplikovaných proteomových analýz

Vedoucí: Hana Kovářová, RNDr.,CSc.

tel: +420 315 639 582
e-mail:

Laboratoř integrity DNA

Vedoucí: Petr Šolc, RNDr.,PhD.

tel.: +420 315 639 561
e-mail:

Laboratoř kontroly buněčného dělení

Vedoucí: Martin Anger, MVDr., CSc.

tel.: +420 315 639 591
fax: +420 315 639 510
e-mail:

Laboratoř molekulární morfogeneze

Vedoucí: Marcela Buchtová, doc., RNDr., PhD.  

tel.: +420 532 290 157
e-mail: buchtova@iach.cz

Laboratoř embryologie živočichů

Vedoucí: Ivan Míšek, prof. MVDr., CSc.  

tel.: +420 541 212 292, +420 532 290 137
fax: +420 541 212 988
e-mail: misek@iach.cz
  

Laboratoř biologie nádorů

Vedoucí: Monika Červinková, MUDr. RNDr., PhD.

tel.: +420 315 639 587
fax: +420 315 639 510
e-mail: červinková@iapg.cas.cz
  

 

Laboratoř  genetiky ryb                                   

Vedoucí: Petr Ráb, prof. Ing., DrSc.    

tel: +420 315 639 546
fax: +420 315 639 510
e-mail:

 

Laboratoř molekulární ekologie

Vedoucí: Petr Kotlík, RNDr., PhD.

tel.: +420 315 639 545
e-mail:

 

Laboratoř evoluční genetiky savců

Vedoucí: Miloš Macholán, prof. RNDr., CSc.  

tel: +420 532 290 138
fax: +420 541 212 988
e-mail: macholan@iach.cz

    

Laboratoř anaerobní mikrobiologie

Vedoucí: Jiří Šimůnek, MVDr., CSc.    

tel.: +420 267 090 509
e-mail:
 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz