Zaměstnanci

projekty

Bohlen Jorg, Dr., PhD.


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Pevná linka: +420 315 639 559
Mobil:
Oddělení: Laboratoř genetiky ryb
Budova: Liběchov/
Linka: 259
Web:

Strukturovaný životopis:

1989- 1994

Studium biologie, Carl-von-Ossietzky University Oldenburg, Německo

1993- 1994

Magisterské studium, Max-Planck-Institute of Limnology, Plön, Německo

Téma diplomové práce: "in-situ grazing rates of Daphnia during spring in Lake Schöhsee near Plön"

1996- 1999

Doktorand,  Department of Biology and Ecology of Fishes, Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin, Německo

Téma disertační práce: "The autecology of spined loach, Cobitis taenia" with special emphasis on the reproductive biology and ecology of early stages

1999 - dosud

Vědecký pracovník, Laboratoř genetiky ryb, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov

Specializace:

Mojí původní specializací je zoologie a ekologie. Po krátkém období, kdy jsem se věnoval limnologii, jsem se začal zabývat autekologií různých druhů sladkovodních ryb, kde jsem kombinoval data získaná z přírodních populací s různými experimentálními nastaveními mikrokosmu; modelovým organismem byli zejména sekavci. Výzkum sekavců (Cobitis taenia) poukázal, že se pod tímto druhovým jménem skrývá obrovská diversita včetně geograficky dosti rozšířených unisexuálně se rozmnožujícím linií hybridního původu. Počínaje analýzami sekavců na území Německa a České republiky, přes studium diversity tohoto rodu v Evropě a dále rodů čeledi sekavcovitých (Cobitidae) a jim příbuzných čeledí, se moje práce začala čím dál tím více zaměřovat na studium diversity a evoluční historie sladkovodních ryb Evropy a Asie všeobecně. V současnosti se zabývám zejména analýzou fylogenetických vztahů (na základě molekulárních markerů) v kombinaci s cytogenetickými, morfologickými a geologickými daty za účelem identifikace vlivu různých biogeografických událostí, hybridizace a polyploidizačních událostí, či klimatických, tektonických a geografických změn v průběhu cenozoika. Na základě všech těchto vstupních údajů je možné zrekonstruovat evoluční historii dané skupiny ryb a vyvodit závěry o relativním vlivu různých evolučních mechanismů.

Aktuálně se s dalšími kolegy z LGR věnujeme výzkumu vzniku a ustálení polyploidní linie v evoluci ryb čeledi Botiidae (Cobitoidea).  Z důvodů komplikovanosti studovaného problému (zejména díky vysokému odhadovanému stáří polyploidizace) kolektiv laboratoře k jeho řešení využívá více metod –analýzu variability DNA (sekvenace vybraných úseků, určování variability mikrosatelitů) klasické i molekulárně cytogenetické metody či transkiptomiku.

Ocenění, stipendia:

2012

Cena AV ČR; člen autorského týmu; téma: „Klonální obratlovci: objev, mechanismy,biodiversita a rekonstrukce na modelu sekavcovitých ryb“

Vědecké společnosti:

Evropská ichthyologická společnost – člen  kolegia

 

Gesellschaft für Ichthyologie

 

Fisheries Society of the British Isles

 

Ichthyological Society of Japan

 

Zahraniční stáže:

2006

Museum of Natural History, London, United Kingdom

2006

Raffles Museum of Biodiversity Research, National University, Singapore

2004, 2005

Institut für Evolutionsbiologie, Universität Bonn, Bonn, Germany

2002, 2005

Museo National de Ciences Naturales, Department Biodiversidad y Biología Evolutiva, Madrid, Spain

Vybrané publikace:

10 vybraných publikací (z celkem ~100)

Geiger M.F., M. T. Monaghan, V. Almada, R. Barbieri, M. Bariche, P. Berrebi, J. Bohlen, M. Casal-Lopez, G. B. Delmastro, G. P. J. Denys,  A. Dettai, I. Doadrio, E. Kalogianni, H. Kärst, M. Kottelat, M. Kovačić, M. Laporte, M. Lorenzoni, Z. Marčić, M. Özulu?, A. Perdices, S. Perea, H. Persat, S. Porcelotti, C. Puzzi, J. Robalo, R. Šanda, M. Schneider, V. Šlechtová jr.,  M. Stoumboudi, S. Walter, J. Freyhof 2014. Spatial Heterogeneity in the Mediterranean Biodiversity Hotspot Affects Barcoding Accuracy of its Freshwater Fishes. Molecular Ecology Resources 14: 1210-1221.
IF 2013: 5.626

Bohlen, J., V. Šlechtová jr. 2013. Two new species of Schistura (Nemacheilidae) from Myanmar. Ichthyological Exploration of Freshwaters 24: 21-30.          
IF 2013: 2.275

Symonová, R., Majtánová, Z., Sember, A., Staaks, G.B.O., Bohlen, J., Freyhof, J., Rábová, M. and Ráb, P. 2013. Genome differentiation in a species pair of coregonine fishes: an extremely rapid speciation driven by stress-activated retrotransposons mediating extensive ribosomal DNA multiplications. BMC Evolutionary Biology 13, 42.           
IF 2013: 3.407

Bohlen, J., V. Šlechtová jr., H.H. Tan, R. Britz 2011: Molecular phylogeny of the freshwater fish genus Pangio (Cobitidae: Teleostei): Molecular Phylogenetics and Evolution 61: 854-865.
IF 2010: 3.889            doi: 10.1016/j.ympev.2011.08.003

Šlechtová, V. jr., J. Bohlen, A. Perdices (2008): Molecular phylogeny of the freshwater fish family Cobitidae (Cypriniformes: Teleostei): delimitation of genera, mitochondrial introgression and evolution of sexual dimorphism. Molecular Phylogenetics and Evolution 47: 812-831.           
IF 2008: 3.871            doi: 10.1016/j.ympev.2007.12.018

Perdices, A., Bohlen, J. & I. Doadrio (2008): The molecular diversity of Adriatic spined loaches (Teleostei, Cobitidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 46: 382-390.           
IF (2008): 3.871          doi: 10.1016/j.ympev.2007.05.007

Bohlen, J., Šlechtová, V.jr., Bogutskaya, N. & J. Freyhof (2006): Across Siberia and over Europe: Phylogenetic relationships of the freshwater fish genus Rhodeus in Europe and the phylogenetic position of R. sericeus from the River Amur. Molecular Phylogenetics and Evolution 40: 856-865.
IF 2006: 3.528            doi:10.1016/j.ympev.2006.04.020

Bohlen, J., Perdices, A., Doadrio, I. & P. Economides (2006): Vicariance, colonisation and fast local speciation in Asia Minor and the Balkan as revealed from the phylogeny of spined loaches (Osteichthyes; Cobitidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 39: 552-561.    
IF 2006: 3.528            doi: 10.1016/j.ympev.2005.12.007

Šlechtová, V. jr., J. Bohlen, J. Freyhof & P. Ráb (2006): Molecular phylogeny of the Southeast Asian freshwater fish family Botiidae (Teleostei: Cobitoidea) and the origin of polyploidy in their evolution. Molecular Phylogenetics and Evolution 39: 529-541.          
IF 2006: 3.528            doi: 10.1016/j.ympev.2005.09.018

Šlechtová, V. jr., J. Bohlen, J. Freyhof, H. Persat, G.B. Delmastro 2004: The Alps as barrier to dispersal in cold-adapted freshwater fishes? Phylogeographic history and taxonomic status of the bullhead in the Adriatic freshwater drainage. Molecular Phylogenetics and Evolution 33: 225-239.       
IF 2004: 4.213            doi:10.1016/j.ympev.2004.05.005

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz