Supervisory board of ExAM project

Deputy of IAPG:

Jan Kopečný, DSc
Director of IAPG
tel.: +420 267 090 502
e-mail:

Deputy of academic sphere:

Jan Borovanský, Prof. DM PhD
Institute of Biochemistry and Experimental Oncology
1. Lékařská fakulta UK
e-mail:

Marian Hajdúch, DM PhD
Laboratory of Experimental Medicine 
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
tel.: +420 585 854 441
fax: +420 585 852 527, 
e-mail: hajduchm@atlas.cz, marian.hajduch@fnol.cz

Deputy of application sphere:

Jan Lidický, DVM PhD
Director of Farmacology Services

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.
tel: +420 261 395 279 

e-mail: jan.lidicky@bri.cz

Jiří Šinkora, Dr. PhD
Application Specialist CEE
BECTON DICKINSON CZECHIA s. r. o.
tel.: +420 739 353 765
e-mail:

 

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz