Laboratoře


Ekonomické oddělení


Vedoucí oddělení:
Kynychová Zdeňka, Ing.
Činnost oddělení:

Ekonomický úsek je organizační součástí ÚŽFG a je výkonným aparátem oblasti hospodářsko-správní. Zajišťuje služby a úkony v této oblasti pro instituci včetně jeho detašovaných pracovišť.

Ekonomický úsek zajišťuje a vykonává tuto agendu:

  • hospodářský rozpočet;
  • financování a účetnictví včetně grantů, další a jiné činnosti;
  • operativně-technická evidence;
  • materiálně-technické zásobování včetně strojních investic a náhradních dílů z tuzemska i dovozu;
  • práce a mzdy, personalistika.

Činnost Ekonomického úseku řídí vedoucí, kterého ustanovuje do funkce ředitel ÚŽFG a jemu je odpovědný za práci ekonomického úseku, zvláště za nakládání s finančními prostředky v souladu s právními předpisy. Vedoucí zpracovává rozpočet ústavu i rozpočty pro jednotlivé zakázky, návrhy vnitřních předpisů týkajících se ekonomiky ústavu, kalkulace pro správné ocenění zásob vlastní výroby a vlastních výkonů, zpracovává podklady pro vedení ÚŽFG a další ekonomické rozbory.

Ekonomický úsek řídí pracovníky detašovaných pracovišť, kteří zajišťují ekonomickou agendu v rámci své pracovní náplně.

Ekonomický úsek řídí pracovníky, kteří zajišťují vedení skladové evidence.

  Vedoucí:

    Kynychová Zdeňka, Ing.

  Ostatn:

    Hladká Jana
    Kalousek Jaroslav, Ing.
    Křelinová Oksana
    Malá Věra
    Schwarzová Jana
    Vaňková Eva
    Zejdová Ilona, Bc.

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz