Dozorčí rada ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

RNDr. Miroslav Flieger, CSc.  

předseda Dozorčí rady ÚŽFG, Akademická rada
tel.:+420 221 403 323
email:

MVDr.Radek Procházka, CSc.                      

místopředseda Dozorčí rady ÚŽFG 
tel.:+420 315 639 550 

e-mail:

doc. Eva Zažimalová, CSc.                         

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
tel.: +420 225 106 429
e-mail:

doc. Ing. Věra Skřivanová, CSc.    

Výzkumný ústav živočišné výroby   
tel: +420 267 009 650
e-mail
: skrivanova.vera@vuzv.cz   
     
Ing. Martin Lhoták  

Knihovna Akademie věd AV ČR, v. v. i. 
tel.: +420 221 403 260

e-mail: lhotak@knav.cz                                   

Ivana Bednaříková                                   

tajemnice Dozorčí rady ÚŽFG
tel.: +420 267 090 501            
fax: +420 267 090 500
e-mail:

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz