Dozorčí rada projektu ExAM

Zástupce ÚŽFG:

Ing. Jan Kopečný, DrSc
ředitel ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
tel.: +420 267 090 502
e-mail:

Zástupci akademické sféry:

Prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie
e-mail:

MUDr. Marian Hajdúch, CSc.
Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc,
tel.: +420 585 854 441
fax: +420 585 852 527, 
e-mail: hajduchm@atlas.cz, marian.hajduch@fnol.cz

Zástupci aplikační sféry:

MVDr. Jan Lidický, CSc.
ředitel úseku farmakologických služeb

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.
tel.: +420 261 395 279 

e-mail: jan.lidicky@bri.cz

RNDr. Jiří Šinkora, PhD.
Application Specialist CEE
BECTON DICKINSON CZECHIA s. r. o.
tel.: +420 739 353 765
e-mail:

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz