Projekt Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Projekt Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

excelenceProjekt „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“ je zaměřen na posílení výzkumného týmu žadatele v oblasti vývojové biologie. Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem integrovaným kolem zahraničního experta a rozvojem spolupráce se strategickými zahraničními partnery. Bude dobudováno nezbytné laboratorní zázemí, do týmu budou integrováni noví vědečtí pracovníci. Výsledkem řešení projektu bude konkurenceschopný excelentní tým zapojený do výzkumu na mezinárodní úrovni.