Oocyte Day

Oocyte Day

Wed Dec 05 09:08:57 CET 2018

ÚŽFG je spolupořadatelem minikonference Oocyte Day, která se uskuteční 22. ledna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, tak i na webu AV ČR.

Pozvánka a program