Ocenění časopisu Živa pro prof. Rába

Ocenění časopisu Živa pro prof. Rába

24. 05. 2018

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. obdržel Cenu Antonína Friče od časopisu Živa za  významné přispění k rozvoji časopisu Živa.