Certifikovaná metodika projektu QJ1510338

Certifikovaná metodika projektu QJ1510338

18. 05. 2018

Sekvence variabilního úseku genu kódujího aspartyl-tRNA syntázu vhodná pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců určitých rodů náležejících do řádu Lactobacillales.