Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
13. 01. 2020

Nová chirurgická metoda subpiálního podání umožňuje dopravení účinné látky tlumící projevy postiženého genu do CNS a omezit tak postup a další rozvoj tohoto neurodegenerativního onemocnění.

22. 10. 2019

Vědci z Laboratoře integrity DNA zveřejnili své nejnovější objevy v časopise EMBO J.

07. 10. 2019

Dne 16.10.2019 se v Liběchově uskuteční přednáška s názvem Role of an H3.3 chaperone complex, Hira, during oocyte-to-embryo transition.

03. 09. 2019

Prof. Motlík, ředitel Centra PIGMOD Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, hovořil ve Studiu 6 o nové genové terapii Huntingtonovy choroby.

23. 07. 2019

ÚŽFG je spolupořadatelem přednášky prof. Schindler z The State University of NJ v USA, která proběhne dne 23. srpna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

19. 06. 2019

ÚŽFG je spolupořadatelem konference 5th Mouse Meeting, která se uskuteční ve dnech 23.6. – 25.6. v areálu MU v Brně.

19. 06. 2019

V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky pořádají jednodenní konferenci u příležitosti 10. výročí narození první transgenní prasničky pro lidský mutovaný huntingtin.

11. 06. 2019

Zástupci ÚŽFG se zúčastnili letošního ročníku Veletrhu vědy, který probíhal ve dnech 6. – 8. 6. 2019.

12. 03. 2019

Již tradičně pořádá ÚŽFG v Liběchově Jarní Dny otevřených dveří určené mateřským a základním školám, které tentokrát proběhnou ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019.

31. 01. 2019

Dne 31. 1. 2019 byla předána historicky první Cena Dr. Matouška, kterou získal Rajan Iyyappan, Ph.D. z Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk za projekt „Porozumění regulaci translace v meióze a mitóze před a po oplození vajíčka“. Tento projekt je důležitý z důvodu poznání fyziologie a vývoje jak oocytů, tak i embryí, ale i dalších buněk, což může přispět k praktickému využití v diagnostice a léčbě významných nádorových onemocnění či neplodnosti. Vzhledem k dovolené dr. Rajana Iyyappana v Indii, Cenu na zasedání vedoucích laboratoří převzal jeho vedoucí dr. A. Šušor. Finance pro tuto cenu poskytla nadace dr. Josefa Matouška. Tomuto prvému řediteli liběchovského pracoviště ležela celý život na srdci prosperita celého ústavu. Touto cestou podporuje aktivity ústavu i po svém odchodu. Moc si této podpory vážíme.  

05. 12. 2018

ÚŽFG je spolupořadatelem minikonference Oocyte Day, která se uskuteční 22. ledna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, tak i na webu AV ČR.

22. 11. 2018

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v neděli 18. listopadu 2018 zemřel ve věku 79 let Doc. MVDr. Josef Škarda, DrSc., vědec a pedagog z Laboratoře endokrinologie ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

05. 11. 2018

Jako každý rok, i letos proběhnou ve všech částech našeho ústavu Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost.

05. 11. 2018

Pracovníci Ústavu živočišné fyziologie a genetiky vysadili poslední říjnový den lípu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné republiky.