Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
12. 03. 2019

Již tradičně pořádá ÚŽFG v Liběchově Jarní Dny otevřených dveří určené mateřským a základním školám, které tentokrát proběhnou ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019.

31. 01. 2019

Dne 31. 1. 2019 byla předána historicky první Cena Dr. Matouška, kterou získal Rajan Iyyappan, Ph.D. z Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk za projekt „Porozumění regulaci translace v meióze a mitóze před a po oplození vajíčka“. Tento projekt je důležitý z důvodu poznání fyziologie a vývoje jak oocytů, tak i embryí, ale i dalších buněk, což může přispět k praktickému využití v diagnostice a léčbě významných nádorových onemocnění či neplodnosti. Vzhledem k dovolené dr. Rajana Iyyappana v Indii, Cenu na zasedání vedoucích laboratoří převzal jeho vedoucí dr. A. Šušor. Finance pro tuto cenu poskytla nadace dr. Josefa Matouška. Tomuto prvému řediteli liběchovského pracoviště ležela celý život na srdci prosperita celého ústavu. Touto cestou podporuje aktivity ústavu i po svém odchodu. Moc si této podpory vážíme.  

05. 12. 2018

ÚŽFG je spolupořadatelem minikonference Oocyte Day, která se uskuteční 22. ledna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, tak i na webu AV ČR.

22. 11. 2018

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v neděli 18. listopadu 2018 zemřel ve věku 79 let Doc. MVDr. Josef Škarda, DrSc., vědec a pedagog z Laboratoře endokrinologie ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

26. 10. 2018

Kvantifikace bakteriofága 936 v mléčných produktech metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce.

26. 10. 2018

Pracovníci Laboratoře integrity DNA publikovali v prestižním časopise Current Biology článek týkající se funkce tří Aurora kináz v savčích oocytech a reprodukci.

17. 09. 2018

  Za významný vědecký přínos v oblasti výzkumu molekulární cytogenetiky.

23. 07. 2018

Poraněnou míchu by v budoucnu mohli lékaři zacelit pomocí geneticky upravených nervových buněk. Díky českým vědcům by mohlo jít o slibnou metodu. Terapii, při které se neurony implantují přímo do místa zranění, zatím lékaři s úspěchem otestovali na prasatech. Tedy na zvířatech, která se stavbou těla velmi podobají člověku.

24. 05. 2018

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. obdržel Cenu Antonína Friče od časopisu Živa za  významné přispění k rozvoji časopisu Živa.

18. 05. 2018

Sekvence variabilního úseku genu kódujího aspartyl-tRNA syntázu vhodná pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců určitých rodů náležejících do řádu Lactobacillales.

26. 04. 2018

Ve dnech 24. a 25. 4. 2018 proběhly v ÚŽFG v Liběchově jarní Dny otevřených dveří, kterých se zúčastily skoro dvě stovky dětí z mateřských a základních škol.

23. 04. 2018
Tereza Smutná z Laboratoře molekulární morfogeneze byla oceněna za svůj projekt v národním finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže a také za vynikající úspěchy v oblasti in vitro biologie.