Pro veřejnost

Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. obdržel Cenu Antonína Friče od časopisu Živa za významné přispění k rozvoji časopisu Živa.
Sekvence variabilního úseku genu kódujího aspartyl-tRNA syntázu vhodná pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců určitých rodů náležejících do řádu Lactobacillales.
Ve dnech 24. a 25. 4. 2018 proběhly v ÚŽFG v Liběchově jarní Dny otevřených dveří, kterých se zúčastily skoro dvě stovky dětí z mateřských a základních škol.
Tereza Smutná z Laboratoře molekulární morfogeneze byla oceněna za svůj projekt v národním finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže a také za vynikající úspěchy v oblasti in vitro biologie.
Letošní Dny otevřených dveří proběhly ve dnech 7.-10.11. a zúčastnily se jich nejen středoskolští a vysokoškolští studenti, ale z velké části i děti z mateřských a základních škol. Jejich ohlasy si můžete prohlédnout zde.
Archiv aktualit