Pro veřejnost

Za významný vědecký přínos v oblasti výzkumu molekulární cytogenetiky.
Poraněnou míchu by v budoucnu mohli lékaři zacelit pomocí geneticky upravených nervových buněk. Díky českým vědcům by mohlo jít o slibnou metodu. Terapii, při které se neurony implantují přímo do místa zranění, zatím lékaři s úspěchem otestovali na prasatech. ...
Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. obdržel Cenu Antonína Friče od časopisu Živa za významné přispění k rozvoji časopisu Živa.
Sekvence variabilního úseku genu kódujího aspartyl-tRNA syntázu vhodná pro klasifikaci a fylogenetické analýzy zástupců určitých rodů náležejících do řádu Lactobacillales.
Ve dnech 24. a 25. 4. 2018 proběhly v ÚŽFG v Liběchově jarní Dny otevřených dveří, kterých se zúčastily skoro dvě stovky dětí z mateřských a základních škol.
Archiv aktualit