Pro veřejnost

05. 12. 2018
ÚŽFG je spolupořadatelem minikonference Oocyte Day, která se uskuteční 22. ledna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, tak i na webu AV ČR.
22. 11. 2018
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v neděli 18. listopadu 2018 zemřel ve věku 79 let Doc. MVDr. Josef Škarda, DrSc., vědec a pedagog z Laboratoře endokrinologie ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
26. 10. 2018
Kvantifikace bakteriofága 936 v mléčných produktech metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce.
26. 10. 2018
Pracovníci Laboratoře integrity DNA publikovali v prestižním časopise Current Biology článek týkající se funkce tří Aurora kináz v savčích oocytech a reprodukci.
17. 09. 2018
Za významný vědecký přínos v oblasti výzkumu molekulární cytogenetiky.
23. 07. 2018
Poraněnou míchu by v budoucnu mohli lékaři zacelit pomocí geneticky upravených nervových buněk. Díky českým vědcům by mohlo jít o slibnou metodu. ...
24. 05. 2018
Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. obdržel Cenu Antonína Friče od časopisu Živa za významné přispění k rozvoji časopisu Živa.