Pro veřejnost

12. 03. 2019
Již tradičně pořádá ÚŽFG v Liběchově Jarní Dny otevřených dveří určené mateřským a základním školám, které tentokrát proběhnou ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019.
31. 01. 2019
Dne 31. 1. 2019 byla předána historicky první Cena Dr. Matouška, kterou získal Rajan Iyyappan, Ph.D. z Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk za projekt „Porozumění regulaci translace v meióze a mitóze před a po oplození ...
05. 12. 2018
ÚŽFG je spolupořadatelem minikonference Oocyte Day, která se uskuteční 22. ledna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, tak i na webu AV ČR.
22. 11. 2018
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v neděli 18. listopadu 2018 zemřel ve věku 79 let Doc. MVDr. Josef Škarda, DrSc., vědec a pedagog z Laboratoře endokrinologie ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
26. 10. 2018
Kvantifikace bakteriofága 936 v mléčných produktech metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce.
26. 10. 2018
Pracovníci Laboratoře integrity DNA publikovali v prestižním časopise Current Biology článek týkající se funkce tří Aurora kináz v savčích oocytech a reprodukci.
17. 09. 2018
Za významný vědecký přínos v oblasti výzkumu molekulární cytogenetiky.
23. 07. 2018
Poraněnou míchu by v budoucnu mohli lékaři zacelit pomocí geneticky upravených nervových buněk. Díky českým vědcům by mohlo jít o slibnou metodu. ...