Pro veřejnost

23. 07. 2019
ÚŽFG je spolupořadatelem přednášky prof. Schindler z The State University of NJ v USA, která proběhne dne 23. srpna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
19. 06. 2019
ÚŽFG je spolupořadatelem konference 5th Mouse Meeting, která se uskuteční ve dnech 23.6. – 25.6. v areálu MU v Brně.
19. 06. 2019
V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky pořádají jednodenní konferenci u příležitosti 10. výročí narození první transgenní prasničky pro lidský mutovaný huntingtin.
11. 06. 2019
Zástupci ÚŽFG se zúčastnili letošního ročníku Veletrhu vědy, který probíhal ve dnech 6. – 8. 6. 2019.
12. 03. 2019
Již tradičně pořádá ÚŽFG v Liběchově Jarní Dny otevřených dveří určené mateřským a základním školám, které tentokrát proběhnou ve středu 24. 4. a ve čtvrtek 25. 4. 2019.
31. 01. 2019
Dne 31. 1. 2019 byla předána historicky první Cena Dr. Matouška, kterou získal Rajan Iyyappan, Ph.D. z Laboratoře biochemie a molekulární biologie zárodečných buněk za projekt „Porozumění regulaci translace v meióze a mitóze před a po oplození ...
05. 12. 2018
ÚŽFG je spolupořadatelem minikonference Oocyte Day, která se uskuteční 22. ledna 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, tak i na webu AV ČR.
22. 11. 2018
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR s hlubokým zármutkem oznamuje, že v neděli 18. listopadu 2018 zemřel ve věku 79 let Doc. MVDr. Josef Škarda, DrSc., vědec a pedagog z Laboratoře endokrinologie ÚŽFG AV ČR, v.v.i.