RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Vzdělání

2010 Postdoktorand
Laboratoř genetiky ryb, Sekce evoluční biologie a genetiky obratlovců, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov
2004-2010 Ph.D.
Laboratoř genetiky ryb, Sekce evoluční biologie a genetiky obratlovců, ÚŽFG AV ČR, v.v.i., Liběchov; Katedra zoologie, PřF UK Praha,
Ph.D. Thesis: Ztracený sex: multilokusová DNA evoluce sekavcovitých ryb hybridního komplexu Cobitis taenia (Teleostei).
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Praha 2009.
2008 RNDr.
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2001-2004 Mgr.
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
1998-2001 Bc.
Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě.

 

Hlavní vědecké zájmy

Hlavním směrem našeho výzkumu je studium klonálních organizmů, živočichů, kteří ztratili schopnost sexuálního (pohlavního) rozmnožování. Ovce Dolly vytvořená buněčnou manipulací v laboratoři nebyla zdaleka prvním klonálním obratlovcem na světě, ve volné přírodě žije klonálních obratlovců celá řada, v České republice jsou to například ryby rodu sekavec (Cobitis) či podobně se rozmnožující obojživelník skokan zelený (Pelophylax esculentus, dříve Rana esculenta). Všechny tyto formy vznikly přirozenou hybridizací, křížením mezi dvěma rodičovskými druhy. Přirozenou hybridizací jsme úspěšně vytvořili klonálního obratlovce v naší laboratoři v Liběchově, křížícím experimentem mezi dvěma druhy ryb rodu Cobitis, bez buněčného inženýrství in vitro. Fenomén klonality a s ním spojené polyploidie je v centru aplikovaného výzkumu v souvislosti s formací karcinogeneze či tvorbou kmenových buněk, polyploidní je většina světových kulturních plodin - zdroje technických a energetických potřeb lidstva a naším hlavním cílem výzkumu je porozumět vztahům mezi hybridizací, klonalitou a polyploidií, zejména: Co mění meiotickou buňku v klonální? Co způsobuje kolaps tak konzervativní mašinerie jakou je meiotický cyklus? Jak v organizmu interagují geny, které se opět setkaly po milionech let od divergence dvou druhů? Jak organizmy tolerují genomovou obezitu (zvýšení kopie genů) a jaké jsou epigenetické interakce a evoluční osudy genů v nadbytku? Přírodní komplexy obratlovců (rod Cobitis, rod Pelophylax) se ukázaly jako výborným modelovým objektem, neboť kde lépe studovat, než tam, kde spolu sexuální a klonální linie koexistují, navíc za přítomnosti hybridizace a polyploidie. Pozorované vzory v přírodě současně testujeme experimentálně v laboratoři křížícími experimenty a výsledky analyzujeme v molekulárně genetické laboratoři.

 

Popularizace vědy

  • Klonální obratlovci poprvé vytvořeni i v laboratoři (článek českých vědců v časopisu Evolution)

 

Ocenění a stipedia

2009 Cena za nejlepší publikaci ÚŽFG AVČR, v.v.i., za rok 2008 (Choleva et al. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363: 2911-2919)
2009 Cena za 2. nejlepší publikaci ÚŽFG AVČR, v.v.i., za rok 2008 (Kotlík, Marková, Choleva et al. Molecular Ecology 17: 1076-1088)

 

Členství ve vědeckých společnostech

  • Česká herpetologická společnost
  • Česká ornitologická společnost

 

Zahraniční stáže

listopad 2010, březen 2011 Laboratory of Animal Diversity and Systematics, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie
únor 2006-březen 2006 Evolutionary history of European threatened species and hybrid richness of spiny loaches (Cobitis, Teleostei): a multilocus phylogenetic analysis. ES-TAF-1691. SYNTHESYS. Synthesis of systematic resources under European Union. Studijní výzkumný pobyt, Prof. I. Doadrio, Biodiversidad i Biologia Evolutiva, MNCN CSIC, Madrid, Španělsko.
leden 2005-prosinec 2007 Phylogeographic relationship of Ponto-Caspian refuge and Central Europe fish populations-sound basis for management and conservation. Spoluřešitel. Společný výzkumný projekt č. 6 České Akademie Věd a Bulharské Akademie Věd.
říjen 2007-únor 2008 Unprotected hybrid richness: a conservation genetic approach on an example of spined loaches (Cobitis, Teleostei). Evropská vědecká nadace Evropské unie (CONGEN, výměnny grant č. 1 384). Studijní výzkumný pobyt, Prof. I. Doadrio, Biodiversidad i Biologia Evolutiva, MNCN CSIC, Madrid, Španělsko.

 

Vybrané publikace

2012 Choleva L., Janko K., De Gelas K., Bohlen J., Šlechtová V., Rábová M. and Ráb P. Synthesis of clonality and polyploidy in vertebrate animals by hybridization between two sexual species. Evolution. Accepted manuscript online.
DOI: 10.1111/j.1558-5646.2012.01589.x
2011 Fijarczyk, A., Nadachowska K., Sebastian S., Babik W., Litvinchuk S., ; Stuglik M., Gollmann, G., Choleva L., Cogălniceanu D., Vukov T., Džukić G., Szymura J. Nuclear and mitochondrial phylogeography of the European fire-bellied toads Bombina bombina and B. variegata supports their independent histories. Molecular Ecology 20: 3381–3398.
DOI: 10.1111/j.1365-294X.2011.05175.x
  Maciak S., Janko K., Kotusz J., Choleva L., Boron´ A., Juchno D., Kujawa R., Kozłowski J., Konarzewski M. Standard metabolic rate is inversely related to erythrocyte and genome size in allopolyploid ?sh of the Cobitis taenia hybrid complex. Functional Ecology 25: 1072-1078.
DOI: 10.1111/j.1365-2435.2011.01870.x
  Říčanová Š., Bryja J., Cosson J.-F., Gedeon C., Choleva L., Ambros A., Sedláček F. Depleted genetic variation of the European ground squirrel in Central Europe in both microsatellites and the major histocompatibility complex gene: implications for conservation. Conservation Genetics 12: 1115-1129.
DOI: 10.1007/s10592-011-0213-1
  Zaleśna A., Choleva, L., Ogielska M., Rábová M. , Marec F., Ráb P.: Evidence for Integrity of Parental Genomes in the Diploid Hybridogenetic Water Frog Pelophylax esculentus by Genomic in situ Hybridization . Cytogenetic and Genome Research 134: 206-212.
DOI: 10.1159/000327716
2008 Choleva, L., Apostolos A., Ráb, P. Janko, K.: Making it on their own: sperm-dependent hybrid loaches switch the sexual hosts and expand beyond the ranges of their original sperm-donors. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 (1505): 2911-2919.
DOI: 10.1098/rstb.2008.0059
  Kotlík, P., Marková, S., Choleva, L., Bogutskaya, N.G., Ekmekci, F.G., Ivanova, P.P. Divergence with gene flow between Ponto-Caspian refugia in an anadromous cyprinid Rutilus frisii revealed by multiple gene phylogeography. Molecular Ecology 17: 1076-1088.
DOI: 10.1111/j.1365-294X.2007.03638.x
  Buj, I., Podnar, M., Mrakovčić, M., Choleva, L., Šlechtová, V., Tvrtković, N., Ćaleta, M., Mustafić, P., Marčić, Z., Zanella, D., Brigić, A. Genetic diversity and phylogenetic relationships of spined loaches (genus Cobitis) in Croatia based on mtDNA and allozyme analyses. Folia Zoologica 57 (1-2): 71-82.
  Šanda, R., Vukić, J., Choleva, L. Křížek, J. Šedivá, A., Shumka, S. Wilson, I.F. Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zoologica 57 (1-2): 42-50.
2007 Janko, K., Flajšhans, M., Choleva, L., Bohlen, J., Šlechtová, V., Rábová, M., Lajbner, Z., Šlechta, V., Ivanova. P., Dobrovolov, I., Culling, M., Persat, H., Kotusz, J. & Ráb, P. Diversity of European spined loaches (genus Cobitis L.): an update of the geographic distribution of the Cobitis taenia hybrid complex with a description of new molecular tools for species determination. Journal of Fish Biology 71: 387-408. DOI: 10.1111/j.1095-8649.2007.01663.x