Laboratoře


Laboratoř molekulární morfogeneze


Vedoucí oddělení:
Buchtová Marcela, doc.,RNDr.,PhD.
Činnost oddělení:

 Výzkum diferenciace tvrdých tkání

Výzkum má za cíl objasnění molekulárních a buněčných mechanismů podílejících se na určení tvaru, počtu a finální morfologie zubů a dále vytvoření funkčního komplexu s přilehlou kostní tkání. Jeden z výzkumných směrů v této oblasti se aktuálně týká 3D zobrazení morfogeneze korunky a kořenové části zubu v období kolem erupce při jeho finálním ukotvování do čelisti. Současně jsou sledovány kandidátní molekuly a signální dráhy zúčastňující se vymezení prostoru pro zub a kost při růstu zubu, ale i remodelaci kosti.

 Výzkum náhradní dentice

Vývoj náhradní dentice je v současné době sledován u zástupců plazů i savců, kteří mají schopnost vyměnit zuby jednou či několikrát za život. Výzkum u plazů je zvlášť významný, protože otevírá možnost porovnávat významné procesy a signalizační dráhy, které vedou k druhově specifickým charakteristikám ve stavbě obličeje. Cílem tohoto výzkumu je najít případné homologie mezi plazími a savčími mechanismy vzniku komplexního tvaru zubu a náhradní dentice.

 Výzkum obličeje

Aktuálním cílem tohoto výzkumu je detailní analýza genové exprese kraniofaciálních struktur v raných stádiích embryonálního vývoje za normálních a experimentálních podmínek. Využíván je model in ovo, kdy lze kuřecí embrya snadno manipulovat a sledovat efekt na vývoj obličejových částí, zejména zobáku.

 Výzkum vývoje končetin

Vývoj končetin je důležitým externím rysem embryonálního vývoje. Separace jednotlivých prstů končetin je navíc nejznámějším příkladem programované buněčné smrti (apoptózy). Výzkum je zaměřen nejenom na aspekty zániku meziprstních segmentů, ale také další diferenciace tkání prstů a celé končetiny.

Klinické souvislosti

Znalost vývojových mechanismů, které se uplatňují při morfogenezi a remodelaci tvrdých tkání, je kromě základního výzkumu důležitá i v klinických aplikacích molekulární stomatologie. Výzkum na modelech s více generacemi zubů lze navíc snadno extrapolovat na dvougenerační lidskou dentici. Do této oblasti směřuje také výzkum molekulární podstaty ageneze zubů (hypodoncie) a možností diagnostiky těchto poruch. Jeden z výzkumných směrů se týká také kmenových buněk s aplikacemi v postupech přirozené náhradě dentice s využitím tkáňového inženýrství.

 

Adresa:

ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
Laboratoř embryologie živočichů
Veveří 97
602 00 Brno 2

  Vedoucí laboratoře:

    Buchtová Marcela, doc.,RNDr.,PhD.

  Vědečtí pracovníci:

    Lesot Hervé, Dr. PhD.
    Matalová Eva, prof., RNDr., PhD.

  Odborný pracovník:

    Vrlíková Lucie, Ing.

  Postdoktorandi:

    RNDr. Celá Petra, PhD.
    Dosedělová Hana, MVDr. Ph.D.
    Moravcová-Bálková Simona, MDDr., Mgr. Ph.D.
    Oralová Veronika, Mgr., Ph.D.
    Putnová Iveta, MVDr., PhD.
    Štembírek Jan, MUDr., Ph.D.
    Švandová Eva, Mgr., PhD.
    Veselá Barbora, Mgr., PhD.

  Doktorandi:

    Bobek Jan, Mgr.
    Hampl Marek, Mgr.
    Janečková Eva, Mgr.
    Landová Marie, Mgr.
    Nevoránková Petra, MDDr.
    Putnová Barbora, MVDr.
    Žváčková Ivana, Mgr.

  Laborant:

    Jakešová Veronika, DiS.

  Diplomanti:

    Gromešová Radana
    Killinger Michael, Bc.
    Olbertová Kristina
    Smutná Tereza

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz