Vítejte na stránkách ÚŽFG AV ČR, v. v. i.  

 
Hlavním předmětem činnosti ústavu je studium unikátních vlastností domácích, divokých i laboratorních zvířat. Úkoly řešené v současnosti se pohybují od výrazně biomedicínských po biodiverzitně orientovaná témata, jež jsou propojena společnou linií sledování fyziologických a genetických parametrů, včetně aplikace obdobných experimentálních metod. Aktuálně řešené úkoly nejsou tradovány na jiných pracovištích v ČR a charakterizuje je zpravidla rozsáhlá mezinárodní spolupráce.

ÚŽFG AV ČR, v.v.i. patří v systému AV ČR k ústavům střední velkosti. Skládá se z 13 laboratoří lokalizovaných v Liběchově, Praze Brně. Ústav má několik společných pracovišť s vysokými školami i jinými výzkumnými ústavy v ČR, byl zapojen do Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad, Centra pro výzkum biodiverzity, Centra nádorové proteomiky a rozvíjí rozsáhlou mezinárodní spolupráci s renomovanými vědeckými pracovišti od amerického až po asijský kontinent.

         Strategie AV 21 POTRAVINY     

 

mapy.cz

LIBĚCHOV
PRAHA
BRNO

  Liběchov
Rumburská 89
277 21 Liběchov
tel.: 315 639 532
fax: 315 639 510
Praha
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
tel.: 267 090 501
fax: 267 090 500
Brno
Veveří 97
602 00 Brno 2
tel.: 532 290 136
fax: 541 212 988
i.zemanova@iach.cz